Dori-Dorian  Dori-Dorian  Dori-Dorian  Mari teman  ketorang pili  dori-dorian-e  Di mana busu   tagal punja paparisa-e   Orang, orang Bilang   dorian suda muda kumpul-e   Kalau tida kumpul   ketorang story   sadja-e.    Dori-Dorian   Dori-Dorian   Dori-Dorian   Mari teman   djangan ale   rasa-rasa e   Dori-dorian   itu soal soal biasa e   Ade dan kaka    kasi tau satu kali e   Kalau ale bisa   makan dorian   sampai dua e   Dori-Dorian   Dori-Dorian   Dori-Dorian    Mari saudara  - - - - - - - -                                         Dori-Dorian  Dori-Dorian  Dori-Dorian  Mari teman  ketorang pili  dori-dorian-e  Di mana busu   tagal punja paparisa-e   Orang, orang Bilang   dorian suda muda kumpul-e   Kalau tida kumpul   ketorang story   sadja-e.    Dori-Dorian   Dori-Dorian   Dori-Dorian   Mari teman   djangan ale   rasa-rasa e   Dori-dorian   itu soal soal biasa e   Ade dan kaka    kasi tau satu kali e   Kalau ale bisa   makan dorian   sampai dua e   Dori-Dorian   Dori-Dorian   Dori-Dorian    Mari saudara  - - - - - - - -  

Dori Dorian (van Cd)