Parenteel van Jacob RUERDS


I.1    Jacob RUERDS, geboren te Drogeham(van).
Gehuwd met Hiltje WYTSES, geboren te Drogeham(van).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wytse JACOBS, gedoopt op 12-10-1710 te Drogeham.
   2.  Ruurd JACOBS (zie II.2).

 
II.2    Ruurd JACOBS, diaken, huisman(=boer), gedoopt op 21-01-1715 te Drogeham, overleden 1781 te Drogeham, -1749: Quotisatie:
redelijk welgestelde boer
3 volwassenen, 2 kinderen
aanslag: 32-10-0, zoon van Jacob RUERDS (zie I.1) en Hiltje WYTSES.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-07-1745 te Drogeham met Boukje JENTJES, overleden 1804 te Drogeham.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hiltje Ruurds ZWART, gedoopt op 05-06-1746 te Drogeham.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-05-1769 te Drogeham, Buitenpost met Goytzen Roels NICOLAI.
   2.  Tetje RUURDS (zie III.4).
   3.  Jacob Ruerds ZWART(s) (zie III.5).
   4.  Neeltje RUURDS, gedoopt op 05-09-1751 te Drogeham.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 07-08-1785 te Drogeham met Bote JANS.
   5.  Wytse RUURDS, gedoopt op 10-09-1755 te Drogeham.
   6.  Jentje Ruurds de SWART, gedoopt op 19-06-1758 te Drogeham, overleden op 13-08-1826 te Achtkarspelen op 68-jarige leeftijd, -1811: neemt de naam 'De Swart' aan. Geen kinderen.
   7.  Johannes Ruurds SWARTS(de SWART) (zie III.11).

 
III.4    Tetje RUURDS, gedoopt op 09-10-1747 te Drogeham, dochter van Ruurd JACOBS (zie II.2) en Boukje JENTJES.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-03-1771 te Drogeham met Jan REIDS, 33 jaar oud, geboren op 03-11-1737 te Harkema Opeinde.
Uit dit huwelijk:
   1.  Baukjen JANS, geboren op 16-08-1774 te Drogeham, overleden op 24-10-1774 te Drogeham, 69 dagen oud.
   2.  Ruurd Jans de SWART (zie IV.2).
   3.  Baukjen JANS, geboren op 27-10-1777 te Drogeham, overleden op 10-04-1778 te Drogeham, 165 dagen oud.
   4.  Baukjen JANS, geboren op 31-03-1779 te Drogeham.
   5.  Reid JANS, geboren op 20-02-1781 te Drogeham.
   6.  Eize Jans ZWART/REIDING (zie IV.7).
   7.  NN JANS, geboren op 11-02-1786.

 
III.5    Jacob Ruerds ZWART(s), gedoopt op 02-02-1749 te Drogeham, overleden op 15-02-1811 te Achtkarspelen op 62-jarige leeftijd, zoon van Ruurd JACOBS (zie II.2) en Boukje JENTJES.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 14-05-1786 te Coten met Trijntje Wiemers TIEKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Baukjen Jacobs de ZWART, geboren op 10-05-1787 te Koten, overleden op 13-02-1858 te Achtkarspelen op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 03-06-1826 te Achtkarspelen met Wybe Joons VEENSTRA, geboren 1795/1796 te Oostermeer.
   2.  Grietje ZWARTS, geboren 1789/1790 te Kooten, overleden op 28-05-1866 te Smallingerland.
Gehuwd op 05-07-1818 te Achtkarspelen met Rommert Louwes WIJMA, geboren 1764/1765 te Augustinusga.
   3.  Hiltje Jacobs ZWART, geboren op 08-08-1791 te Koten, overleden op 06-03-1857 te Smallingerland op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd met Lipke Heeres WIMA.

 
III.11    Johannes Ruurds SWARTS(de SWART), journalier(1811), sjouwer(1815), arbeider, winkelier, geboren te Drogeham. Bij huwelijk komende van het Vliet, gedoopt op 25-12-1760 te Drogeham, overleden op 13-11-1833 te Leeuwarden op 72-jarige leeftijd, -belijdenis 07-03-1824 Leeuwarden
-Geeft samen met Johannes Jans Swarts het overlijden aan van Fokke Jans Swarts(28-05-1818), naast wie hij in 1818 woonde
-Getuige bij de geboorteaangifte van Aukje, onecht kind van Antje Johannes Swarts(13-10-1821). Aangifte door haar broer Andries Johannes Swarts.
-Achternaam: De Swart(1789, 1790), Swart(1808, 1818, 1821, 1833), Swarts(1811), zoon van Ruurd JACOBS (zie II.2) en Boukje JENTJES.
Ondertrouwd (1) op 29-05-1789 te Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 14-06-1789 te Leeuwarden (Gal.kerk) met Dieuwkje Pieters MIEDEMA, geboren te van het Vliet, overleden 1815-1818.
Gehuwd (2) op 60-jarige leeftijd op 17-06-1821 te Leeuwarden met Berber Pieters LAVERMAN, naaister, geboren circa 1780 te Oudkerk, overleden op 28-06-1852 te Leeuwarden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Baukje de SWART, geboren op 31-03-1790 te Leeuwarden, gedoopt (NH, JK) op 25-04-1790 te Leeuwarden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-04-1815 te Leeuwarden met Frans Lakes WIELSMA.
   2.  Pieter Johannes (zie IV.18).
   3.  Ruurd Johannes SWART(s) (zie IV.20).

 
IV.2    Ruurd Jans de SWART, geboren op 28-11-1775 te Leeuwarden, overleden op 04-09-1811 te Harkema-Opeinde op 35-jarige leeftijd, gehuwd, 2 kinderen, zoon van Jan REIDS en Tetje RUURDS (zie III.4).
Ondertrouwd op 07-12-1804 te Leeuwarden. NH, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-12-1804 te Leeuwarden, geh. Wartena met Sietske Halbes VEENSTRA, geboren 1774/1775 te Wartena(1804), Garijp(1813), overleden op 11-09-1827 te Achtkarspelen, -1811: register van naamsaanneming: De Swart
-Doetje(2)
-Jan(1)
-dv Halbe Boukes Feenstra & Doetje Jakobs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Doetje, geboren 1808/1809.
   2.  Jan Ruurds (zie V.2).

 
IV.7    Eize Jans ZWART/REIDING, geboren op 26-06-1783 te Drogeham, -Familienamen 1811:
Eize Jans Zwart;
Jan(5)
Eeke(3), zoon van Jan REIDS en Tetje RUURDS (zie III.4).
Gehuwd met Aaltje MEINES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Eizes, geboren 1805/1806, overleden op 05-09-1872 te Sneek, -Kinderen onder de naam Reiding.
Gehuwd op 28-06-1829 te Sneek met Grietje Rintjes LEENSMA.
   2.  Eeke ZWART, geboren 1807/1808.
   3.  Tettje, geboren op 27-03-1813 te Leeuwarderadeel, -06-07-1835: naam veranderd in 'Reiding'.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-07-1835 te Sneek met Sjerp NOORDA.

 
IV.18    Pieter Johannes SWARTS(de SWART), molenaarsknecht, turfdrager, geboren op 19-03-1792 te Leeuwarden, gedoopt (NH, JK) op 08-04-1792 te Leeuwarden, overleden op 01-01-1842 te Leeuwarden op 49-jarige leeftijd, zoon van Johannes Ruurds SWARTS(de SWART) (zie III.11) en Dieuwkje Pieters MIEDEMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-04-1815 te Leeuwarden met Jetske Ynses JONKER, dienstmaagd, geboren 1788/1789 te Huizum, of circa 1793, overleden op 22-01-1868 te Leeuwarden, dv IJnse Ages Jonker & Elisabeth Jantjes de Vries.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Pieters SWARTS (zie V.10).
   2.  Pieter Pieters, hovenier, geboren circa 1817.

 
IV.20    Ruurd Johannes SWART(s), arbeider, sjouwer, geboren op 10-06-1795 te Leeuwarden, gedoopt (NH, NB) op 12-07-1795 te Leeuwarden, zoon van Johannes Ruurds SWARTS(de SWART) (zie III.11) en Dieuwkje Pieters MIEDEMA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-05-1818 te Leeuwarden met Akke Jans RIJPSTRA, geboren circa 1791 te Leeuwarden, dv Jan Sijbes Rijpstra(arbeider) & Pietje Sijbrens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes SWART, geboren op 14-02-1819 te Leeuwarden.
   2.  Grietje SWARTS (zie V.14).
   3.  Teuntje SWART, geboren op 01-05-1826 te Leeuwarden.

 
V.2    Jan Ruurds de SWART, geboren 1810 te Kootstertille, overleden op 17-07-1896 te Achtkarspelen, zoon van Ruurd Jans de SWART (zie IV.2) en Sietske Halbes VEENSTRA.
Gehuwd (1) op 25-04-1835 te Achtkarspelen met Tjitske Hendriks van der BIJ, geboren 1814/1815 te Augustinusga, dochter van Hendrik van der BIJ.
Gehuwd (2) op 07-01-1865 te Augustinusga met Antje Romkes LAANSTRA, geboren 1823/1824 te Augustinusga.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Sytske de ZWART, geboren op 12-05-1835 te Augustinusga, overleden op 04-08-1912 te Achtkarspelen op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-02-1860 te Achtkarspelen met Elze Elzes POSTMA, geboren 1826/1827 te Surhuisterveen, overleden voor 1912.
   2.  Hendrik de ZWART (zie VI.3).
   3.  Trientje de ZWART, geboren op 09-02-1840 te Augustinusga, overleden op 06-05-1914 te Achtkarspelen op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-10-1865 te Achtkarspelen met Klaas KOOTSTRA, geboren 1838/1839 te Surhuisterveen, overleden ná 1914.
   4.  Doetje Jans, geboren op 29-12-1842 te Achtkarspelen, overleden op 04-01-1909 te Tietjerksteradeel op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd met Marten Jelles KLOPSTRA.
   5.  Ruurd de ZWART, geboren op 30-05-1845 te Achtkarspelen.
   6.  Tiemen Jans de ZWART (zie VI.11).
   7.  Bintje SWARTS, geboren 1852 te Harkema Opeinde, overleden op 08-03-1939 te Tietjerksteradeel, weduwe.
Gehuwd (1) voor 1885 met Jan Pieters de VRIES, overleden voor 1885.
Gehuwd (2) op 29-08-1885 te Achtkarspelen met Yme KIJLSTRA.
   8.  Mindert Jans de ZWART (zie VI.16).
   9.  Geboren op 31-12-1858 te Achtkarspelen, overleden op 31-12-1858 te Achtkarspelen.

Uit het tweede huwelijk:
   10.  Lammert de ZWART, geboren op 13-02-1866 te Augustinusga, overleden op 26-03-1887 te Achtkarspelen op 21-jarige leeftijd, ongehuwd.

 
V.10    Johannes Pieters SWARTS, hovenier, geboren op 08-10-1815 te Leeuwarden, overleden op 18-02-1898 te Leeuwarden op 82-jarige leeftijd, zoon van Pieter Johannes SWARTS(de SWART) (zie IV.18) en Jetske Ynses JONKER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-05-1838 te Leeuwarden met Trijntje WOUDSMA, 21 jaar oud, geboren op 16-05-1817 te Leeuwarden, dv IJsebrand Pieters Woudsma en Antje Jans van der Meij.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jetske, geboren op 14-01-1839 te Leeuwarden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-05-1864 te Leeuwarden met Coenraad SIMMER.
   2.  Pieter, geboren op 22-01-1840 te Leeuwarden, overleden op 15-04-1840 te Leeuwarden, 84 dagen oud.
   3.  Pieter Johannes (zie VI.23).
   4.  Anna Louisa, geboren op 04-04-1842 te Leeuwarden, overleden op 07-09-1842 te Leeuwarden, 156 dagen oud.
   5.  Tjitske, geboren op 04-04-1842 te Leeuwarden, overleden op 10-05-1842, 36 dagen oud.

 
V.14    Grietje SWARTS, dienstbode, geboren op 31-12-1821 te Leeuwarden, overleden op 20-04-1900 om 04:00 uur te Nieuw-Helvoet op 78-jarige leeftijd, dochter van Ruurd Johannes SWART(s) (zie IV.20) en Akke Jans RIJPSTRA.
Gehuwd met Willem VENKER.
Kind:
   1.  Teunis SWARTS, geboren op 07-09-1846 te Leeuwarden, overleden op 06-08-1847 te Leeuwarden, 333 dagen oud.

 
VI.3    Hendrik de ZWART, geboren op 22-08-1837 te Augustinusga, overleden op 02-11-1911 te Achtkarspelen op 74-jarige leeftijd, zoon van Jan Ruurds de SWART (zie V.2) en Tjitske Hendriks van der BIJ.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 20-05-1865 te Achtkarspelen met Aaltje Barelds NIEUWENHUIS, geboren te Surhuisterveen, overleden 1870-1872.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 01-06-1872 te Achtkarspelen met Hinke Alberts MIJNHEER, geboren 1851/1852 te Surhuisterveen, overleden voor 1911.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan, geboren op 15-08-1866 te Achtkarspelen, overleden op 15-01-1869 te Achtkarspelen op 2-jarige leeftijd.
   2.  Minke, geboren op 13-02-1868 te Achtkarspelen, overleden op 04-08-1869 te Achtkarspelen op 1-jarige leeftijd.
   3.  Jan, geboren op 15-05-1869 te Achtkarspelen, overleden op 30-08-1870 te Achtkarspelen op 1-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Tjitske, geboren op 20-04-1873 te Achtkarspelen, overleden op 18-05-1875 te Achtkarspelen op 2-jarige leeftijd.
   5.  Antje, geboren op 02-01-1875 te Surhuisterveen, overleden op 21-05-1938 te Achtkarspelen op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 10-11-1894 te Achtkarspelen met Hart KOOTSTRA, geboren 1861/1862 te Twijzel.
   6.  Jan (zie VII.7).
   7.  Albert, geboren op 28-11-1878 te Surhuisterveen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-03-1902 te Achtkarspelen met Jantje SCHOLTE, geboren 1881/1882 te Lucaswolde.
   8.  Tjitske, geboren op 07-03-1881 te Surhuisterveen, overleden op 06-06-1913 te Achtkarspelen op 32-jarige leeftijd, dit kan eventueel ook haar nicht Tjitske Tiemensdr zijn.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-03-1901 te Achtkarspelen met Alle VISSER, geboren 1872/1873 te Drachten.
   9.  Ruurd, geboren op 05-04-1883 te Achtkarspelen, overleden op 02-02-1884 te Achtkarspelen, 303 dagen oud.
   10.  Hendrik, geboren op 19-05-1894 te Surhuisterveen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03-04-1915 te Achtkarspelen met Jelkje BOERSMA, geboren 1894/1895 te Drogeham.

 
VI.11    Tiemen Jans de ZWART, geboren op 25-10-1848 te Harkema-Opeinde, overleden op 25-02-1926 te Achtkarspelen op 77-jarige leeftijd, zoon van Jan Ruurds de SWART (zie V.2) en Tjitske Hendriks van der BIJ.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-05-1880 te Achtkarspelen met Jitske Durks KIELSTRA, geboren 1854/1855 te Kooten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, geboren op 19-05-1880 te Achtkarspelen, overleden op 24-05-1880 te Achtkarspelen, 5 dagen oud.
   2.  Tjitske, geboren op 04-06-1881 te Achtkarspelen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-06-1903 te Tietjerksteradeel met Rinze Edzes POSTHUMA.
   3.  Lieske, geboren op 18-11-1882 te Achtkarspelen, overleden op 10-09-1885 te Achtkarspelen op 2-jarige leeftijd.
   4.  Jan, geboren op 31-01-1884 te Achtkarspelen, overleden op 04-06-1885 te Achtkarspelen op 1-jarige leeftijd.

 
VI.16    Mindert Jans de ZWART, geboren op 24-05-1855 te Achtkarspelen, overleden op 03-03-1911 te Tietjerksteradeel op 55-jarige leeftijd, zoon van Jan Ruurds de SWART (zie V.2) en Tjitske Hendriks van der BIJ.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-06-1879 te Tietjerksteradeel met Romkje Kornelis BERGSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Froukje Minderts, geboren op 16-07-1879 te Tietjerksteradeel, overleden op 11-06-1884 te Achtkarspelen op 4-jarige leeftijd.
   2.  Froukje, geboren op 28-06-1884 te Achtkarspelen.
   3.  Tjitske, geboren op 02-04-1886 te Achtkarspelen.
   4.  Jeltje, geboren op 05-11-1891 te Tietjerksteradeel.
   5.  Jansje, geboren op 14-09-1893 te Tietjerksteradeel.
   6.  Cornelia, geboren op 12-12-1895 te Tietjerksteradeel.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1921 te Tietjerksteradeel met Wytze HOEKSTRA.
   7.  Geboren op 03-05-1902 te Tietjerksteradeel, overleden op 03-05-1902 te Tietjerksteradeel.

 
VI.23    Pieter Johannes SWARTS, goudsmid, zilversmid, werkzaam bij kantoor Gebrs Gratama(1883-1900), geboren op 18-02-1841 te Leeuwarden, overleden op 09-03-1900 te Leeuwarden op 59-jarige leeftijd, zoon van Johannes Pieters SWARTS (zie V.10) en Trijntje WOUDSMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-07-1864 te Leeuwarden met Margaretha BLEEKER, 22 jaar oud, naaister, geboren op 04-01-1842 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes, geboren op 18-05-1865 te Leeuwarden, overleden op 13-02-1898 te Indië op 32-jarige leeftijd.
   2.  Trijntje, geboren op 21-12-1866 te Leeuwarden.
   3.  Pieter, geboren op 27-09-1868 te Leeuwarden, overleden op 08-08-1872 te Leeuwarden op 3-jarige leeftijd.
   4.  Bernardus, sergeant bij de artillerie, geboren op 11-06-1870 te Leeuwarden, overleden op 09-12-1901 te Soerabaja op 31-jarige leeftijd, zelfmoord.
   5.  Pietje, geboren op 09-09-1872 te Leeuwarden.
   6.  Christiaan (zie VII.34).
   7.  Sjoukje, geboren op 30-12-1876 te Leeuwarden.
   8.  Elsje, geboren op 28-04-1878 te Leeuwarden.
   9.  Coenraad (zie VII.38).
   10.  Jetske, geboren op 09-05-1882 te Leeuwarden.
   11.  Pieter, geboren op 26-02-1885 te Leeuwarden.

 
VII.7    Jan de ZWART, geboren op 23-08-1876 te Surhuisterveen, overleden op 13-05-1942 te Achtkarspelen op 65-jarige leeftijd, zoon van Hendrik de ZWART (zie VI.3) en Hinke Alberts MIJNHEER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-05-1901 te Achtkarspelen met Sjoukje Foppes NIEUWENHUIS, geboren 1876/1877 te Oostermeer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bregtje, geboren op 27-04-1902 te Achtkarspelen.

 
VII.34    Christiaan SWARTS, kastelein, geboren op 16-06-1875 te Leeuwarden, zoon van Pieter Johannes SWARTS (zie VI.23) en Margaretha BLEEKER.
Gehuwd met Eelke BEITSMA, overleden op 25-12-1932 te Arnhem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter, geboren 1909/1910 te Leeuwarden, overleden op 22-10-1930 te Den Helder(aangegeven te Arnhem).
   2.  Annie.

 
VII.38    Coenraad SWARTS, geboren op 16-05-1880 te Leeuwarden, zoon van Pieter Johannes SWARTS (zie VI.23) en Margaretha BLEEKER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-02-1905 te Leeuwarden met Wytske WARINGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Louisa, geboren op 22-03-1906 te Leeuwarden.
   2.  Pieter, geboren op 04-01-1907 te Bojolali (Soerakarta).
   3.  Wijtske, geboren op 11-12-1908 te Bojolali (Soerakarta).

 

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software