GENEALOGIE SWARTS

Naamsvarianten: Schwarts, Schwartsz, Schwartze, Swars, Swarst, (De) Swart, Swartz, Sweerts, Sweertse, Swerts, Zwaars, Zwarts

 

Laatste update: 19 september 2007

 

HERKOMST:  De naam Swarts is afkomstig uit Duitsland. Volgens een brief van Peter Casper Zwarts die in de jaren zestig onderzoek naar deze naam heeft gedaan komt de familie oorspronkelijk uit Dortmund[1] en is in 1595 naar het dorpje Drensteinfurt in Munsterland vertrokken. De eerste vermelding was van Tidemann Swarte(Niger) op 17 december 1271, daarvoor was de familie afkomstig uit het gebied bij de Stever-rivier. De familie is een tak tezamen met de Rost en de Schmoeck-familie uit het geslacht Van Senden.

WAPEN: drie morenkoppen op zilver. Dit wapen ontwikkelde zich uit een huismerk.

ENKELE NAMEN: Johan Swarte, Londen 1397, tüchhändler in dienst van de Hanze, Hélène Swarth(tak te Visby). Veel voorkomende voornamen binnen de familie zijn:

1.       Caspar, eerste naamdrager was Caspar Zwarts(*1668). Aangezien hij niet de oudste zoon van Laurentius Schwarts was, zou hij naar zijn grootvader van moederskant genoemd kunnen zijn. De laatste naamdrager is Emiel Casper Swarts(*1996).

2.       Nicolaas, eerste naamdrager was Nikolaus Everhardus Schwartze(*1679). Herkomst van de naam daarvoor onbekend. De laatste naamdrager was Antonius Nicolaas Zwarts(1900-1963)

3.       Abraham, eerste naamdrager was Abraham Zwarts(*1802). De naam komt daarvoor niet in de familie voor. Waarschijnlijk is hij vernoemd naar zijn doopgetuige, Abraham van Roijen. Het is onbekend of hij een connectie heeft met de familie Swarts. De laatste naamdrager is Martinus Abraham Zwarts(*1943)

4.       Frederik, eerste naamdrager was Joan Frederik Swarts(1704-1762). Hij is waarschijnlijk vernoemd naar zijn doopgetuige Reverendus Dominus Joan Friderich Hardtkingh. Laatste naamdrager is Fredericus Joannes Swarts(*1932)

 

 

GENERATIE I

 

I LAURENTIUS SCHWARTS, wonende te Drensteinfurt, overleden ná 3 november 1669. Hij zou afstammen van een Dortmundse familie die rond 1595 naar Drensteinfurt is vertrokken. Zijn beroep was waarschijnlijk Wand(t)schneider(lakenkoopman). Hij is getrouwd(1) vóór 30-11-1661 met

CATHARINA ELKENDORF, overleden 1667/1668

Hij is getrouwd(2) in 1667/1668 met

ANNA HOLTMANN, overleden ná 3 november 1669

 

Uit het eerste huwelijk

a.      Joes Schwartze, volgt IIa

b.      Henricus Schwartze, gedoopt(RK St. Regina) op 21 deptember 1665 te Drensteinfurt

c.       Bernardus Schwartze, volgt IIb

 

Uit het tweede huwelijk

d.      Caspar Zwarts(Sweerts), volgt IIc

e.      Catharina Schwartze, gedoopt(RK St. Regina) op 3 november 1669 te Drensteinfurt

f.        Georgius Schwartze, gedoopt(RK) op 1 december 1670 te Drensteinfurt

g.      Gerardus Schwartze, gedoopt(RK) op 27 december 1672 te Drensteinfurt

h.      Everardus Schwartze, gedoopt(RK) op 1 april 1677 te Drensteinfurt

i.        Nikolaus Everhardus Schwartze, gedoopt(RK) op 26 augustus 1679 te Drensteinfurt

j.        Anna Gertrud Schwartze, gedoopt(RK) op 9 april 1681 te Drensteinfurt

 

 

 

GENERATIE II

 

 

IIa JOES SCHWARTZE (Johan Swarte), gedoopt(RK St. Regina) op 30 november 1661 te Drensteinfurt. Hij vestigde zich waarschijnlijk in het nabijgelegen Ascheberg[2].

Hij is in dat geval getrouwd met

(MARIA) CATARINA PRINTZ, gedoopt op 26 november 1669 te Ascheberg, dochter van Gerdt Printzes.

 

Uit dit huwelijk:

a.       Anna Margaretha Swarte, gedoopt (RK, St. Lambertus) op 3 februari 1686 te Ascheberg, overleden voor augustus 1688.

b.      Joannes Conradus Swarte, gedoopt (RK, St. Lambertus) op 9 maart 1687 te Ascheberg.

c.       Anna Margaretha Swarte, gedoopt (RK, St. Lambertus) in augustus 1688 te Ascheberg.

d.      Joannes Ludgerus Swarte, gedoopt (RK, St. Lambertus) in oktober 1689 te Ascheberg.

e.      Casparus Swarte, gedoopt (RK, St. Lambertus) op 19 februari 1691 te Ascheberg.

 

 

IIa BERNARDUS SCHWARTE (Bernart, Bernt), gedoopt(RK St. Regina) op 20 september 1667 te Drensteinfurt. Hij vestigde zich waarschijnlijk in het nabijgelegen Beckum Stadt[3].

Hij is in dat geval getrouwd met

ELISABET

 

Uit dit huwelijk:

a.       Catharina Schwart, gedoopt (RK, St. Stephan) op 17 januari 1703 te Beckum Stadt.

b.      Peter Schwarte, gedoopt (RK, St. Stephan) op 30 november 1704 te Beckum Stadt.

c.       Hindrig Schwart, gedoopt (RK, St. Stephan) op 24 november 1706 te Beckum Stadt.

d.      Stephan Schwarte, volgt IIIa

e.       Clara Anna Schwarte, gedoopt (RK, St. Stephan) op 22 mei 1711 te Beckum Stadt.

f.        Joan Hennerich Schwarte, gedoopt (RK, St. Stephan) op 9 september 1714 te Beckum Stadt.

 

 

IIb CASPAR ZWARTS(Sweerts), gedoopt(RK St. Regina, getuige: Geertrudis Elkendorf) op 16 september 1668 te Drensteinfurt, overleden ná 4 september 1732 (Leiden?). Hij woonde in Drensteinfurt in de Mühlenstrasse op nr. 12, zijn opslagplaats staat naast de kerk en achter het kasteel van Baron Van Velen-Landsberg(zie foto). Hij is in 1732 te Leiden doopgetuige bij zijn kleindochter Clara Maria. Hij was gehuwd op 28 september 1692 te Drensteinfurt(kath. kirche St. Regina) met

(ANNA) CLARA BUSCHMAN(BOSMAN), geboren circa 1670 te Drensteinfurt, overleden ná 4 september 1732 (Leiden?), dochter van Hans Buschmann en Karolina Malemann. Zij woonde in Drensteinfurt en is in 1732 te Leiden doopgetuige bij haar kleindochter Clara Maria.

 

Uit dit huwelijk:

a.      Joan Bernardi Schwartze, gedoopt(RK St. Regina, getuige: Anna Mary Holtmann) op 26 juli 1693 te Drensteinfurt

b.      Maria Geertrudis Schwartze, gedoopt(RK St. Regina) op 8 april 1696 te Drensteinfurt

c.       Agnes Catharina Schwartze, gedoopt(RK St. Regina) op 8 september 1698 te Drensteinfurt

d.      Theodorus Schwartze(Sweerts), gedoopt(RK St. Regina) op 1 maart 1700 te Drensteinfurt, doopgetuige in 1734 te Leiden.

e.      Anna Clara Schwartze, gedoopt(RK St. Regina) op 18 augustus 1702 te Drensteinfurt

f.        Caspar (de) Swart, gedoopt 1702(?) te Drensteinfurt, overleden op 12 december 1738 te Delft en begraven op 17 december in de Oude Kerk. Hij woonde aan de Oudendijk(1731) in Kralingen, was afkomstig van Steenvoort in Munsterland en was lakenkoopman van beroep. Hij is getrouwd op 4 november 1731(ondertrouw 18 oktober) te Rotterdam met Catharina Steenrots, gedoopt op 22 mei 1704 te Delft(getuige Cornelia van der Meer) en wonende te Rotterdam(1731), dochter van Adrianus Steenrots en Maria van der Meer. Bij het huwelijk is "attestatie na Cralinge gesonden". Op 4 oktober 1731 werd hij poorter van Rotterdam. Zij is op 13 juni 1739 te Delft hertrouwd met Pieter Dijmers.

g.      (Joan) Frederik(Friderich) Swarts(Sweerts, Swerts, de Swart, Schwartze), volgt III

h.      mogelijk Laurens Swart, doopgetuige in 1745 te Leiden[4]

 

 

 

GENERATIE III

 

IIIa (van IIa) STEPHAN SCHWARZE, gedoopt (RK, St. Stephan) op 16 devember 1708 te Beckum Stadt. Hij vestigde zich waarschijnlijk in Selm[5].

Hij is getrouwd met

ELISABETH OSTERHAUS

 

Uit dit huwelijk:

a.      Maria Elisabetha Schwarze, gedoopt (RK, St. Ludger) op 29 november 1733 te Selm

 

 

IIIb (van IIb) (JOAN) FREDERIK(Friderich) SWARTS(Sweerts, Swerts, de Swart, Schwartze), geboren en gedoopt op 29 november 1704 te Drensteinfurt(kath. kirche St. Regina; getuigen Reverendus Dominus Joan Friderich Hardtkingh, Virgo A.M. Overpeldt), overleden op 31 december te Leiden, begraven als man van Jannetje Zonderzuur tussen 1 en 8 januari 1763[6] aldaar in het Papegaaijs Bolwerk. In het archief van het RK Weeshuis aan de St. Jacobsgracht staat hierover vermeld: Frederik Swartz, droogscheerder, gesepareerd van Elizabet Zonderzuur, overleden, oud 62 jaar, in 1762[7]. Hij was droogscheerder en woonde te Leiden op het steegje zonder ent op de Haarlemstraat, op de Middelste Gracht en in de Vestesteeg(1749). Bij zijn huwelijk staat “komende van Steijnvoort” vermeld. Hij werd bij zijn 1e huwelijk vergezeld door zijn oom Jan Bosman en bij zijn tweede huwelijk door zijn oom Dirk Bosman. In 1757 wordt hij bij het huwelijk van zijn zoon vermeld als Philip Frederik Swarts. Hij werd in 1749 vermeld in het belastingkohier/de volkstelling. Hij woonde toen in de Vestesteeg. De huurwaarde van zijn huis was 2 gulden en de belastingaanslag was f4,20 dat in de 3½e klasse viel. Ze leefden als echtpaar zonder kinderen wat vreemd is aangezien hij nog jonge kinderen had. Hij is getrouwd(1) op 9 november 1728 te Leiden(St. Pieterskerk; getuigen Jan Bosman en Jan Warrijn) met

FRANCIJNTJE VERREIJN(Warrijn, Farreijn), gedoopt(NH, Hooglandse Kerk) op 30 april 1702 te Leiden(get. Jacobus Jansz, Anthonetta de Toy), begraven tussen 4 en 11 november 1747 aldaar op het Valken Bolwerk, dochter van Jan Verryn(Warrijn), greinwerker te Leiden, en Margarita(Grietje) Rijck(Rek)(*1661). Na haar dood werden  Frans Leendertse d’oude(droogscheerder, oom) en Claas Lagas(gebeede vriend) tot voogden van haar kinderen aangesteld. Op 18 april 1749 legden zij de eed af. De boedel werd van geen waarde bevonden. Francijntje werd bij haar huwelijk vergezeld door haar vader. Zij woonde in de Derde Groenesteeg.

Hij is getrouwd(2) op 26 november 1749(getuigen Dirk Bosman, oom van de bruidegom op de Oostdwersgragt en Anna Stroombier, schoonmoeder van de bruid) met

ELISABETH(LYSBETH) SONDERSEUR(SONDERDUUR), weduwe van Joannes Chattiljon(2 kinderen[8]), zoon van Philippe Chapillon en Anna Stroombier[9]

 

Uit het eerste huwelijk:

a.      (Joannes) Caspar Swarts(Swerts), volgt IVa

b.      Hermanus Sweerts, gedoopt op 21 februari 1731 te Leiden(getuigen Herman Eijcker, Maria Farrijn), overleden waarschijnlijk vóór 1749.

c.       Clara Maria Sweertse(Clara Zwart), gedoopt op 4 september 1732 te Leiden(getuigen Caspar Sweerts, Clara Bosman), overleden op 31 december 1813 in het RK Weeshuis en begraven op 5 januari 1814 te Leiden. Zij woonde in 1770 in de Kaarsjesstraat.

d.      Nicolaus(Claas) Zwarts(Sweerts), volgt IVb

e.      Joannes Sweerts(Jan Swarts), gedoopt op 15 februari 1734 te Leiden(getuigen Theodorus Sweerts, Joanna Quast), begraven tussen 3 en 10 januari 1739 te Leiden.

f.        Francisca(Francijntje) Sweerts(Swarts), gedoopt op 1 december 1739 te Leiden(getuigen Piter van der Beurgh, Elisabeth Appels), wonende in de Vestestraat, getrouwd(1) op 20 november 1762(o.t.  5 november) te Leiden(get. Hermanus Dingjan, zijn vader, en Clara Swarts, haar zuster) met Jan Dingjan, geboren te Leiden, rokjeswever, zoon van Hermanus Dingjan. Zij is gehuwd(2) op 26 november 1785(o.t. 11 november) te Leiden(get. Cornelia Koopman, zijn zuster, Nicolaas Swarts, haar broeder, en Catharina Pommee, haar behuwdmoeder) met Pieter Koopman, geboren te Leiden, dekenwever, wonende in de Spilstraat.

g.      Paulus Swarts(Sweerts), gedoopt op 30 juni 1745 te Leiden(getuigen Laurens Swart, Maria van den Bewegh), overleden op 20 september 1790 in Azië, geelgieter. Hij werd na de dood van zijn ouders op 12 januari 1763 aangeslagen bij het R.K. weeshuis aan de St. Jacobsgracht[10]. In juni 1769 werd hij ontslagen naar Rotterdam "op condisie dat als te Rotterdam niet wel maakte, wij zijn op zouden ontbiede als het voorvald dat het voor de 25e jaar is"[11]. In 1772 en 1774 is Paulus doopgetuige bij kinderen van zijn broer Nicolaas. Op 30 oktober 1784 is hij uitgevaren met het schip de Pollux naar Batavia(kamer: Zeeland). Zijn rang was geelgieter[12] en hij kwam aan op 20 juni 1785.[13]

 

 

 

GENERATIE IV

 

IVa (van III) (JOANNES) CASPAR(KASPER) SWARTS(Swerts), gedoopt(RK) op 17 januari 1730 te Leiden(getuigen Jan Bosman, Anna Jonckbloet), overleden op 25 mei 1779 aldaar[14], rokjesmaker. Hij woonde in de Kaarsjesmakersstraat in Leiden. Casper Swars werd ook enkele malen vermeld in de diverse bevolkingsregisters van Leiden(-mf[15]): "Caspert Swars en vrouw en 3 kinderen"[16] en "Casper Swars en vrouw en 4 kinderen"[17]. Hij is getrouwd op 16 april 1757[18] te Leiden(get. zijn vader Philip Swarts en haar moeder Maria de Bijster) met

JOHANNA(JANNETIE) BRUGMANS, gedoopt(RK) op 29 augustus 1731 te Leiden(get. Nicolaas Roelant en Elisabeth van Heussen, begraven tussen 22 mei 1779 en 29 met 1779 aldaar op het Grote Bolwerk, 47 jaar oud, dochter van Adriaan Brugman(1701-1769), greinwerker te Leiden en Maria(Marrijtje) (de) Bijster(1702-1783). Johanna werd in 1767 provisioneel aangeslagen bij de minnen, bedeeld wegens opname Kasper tot aan zijn herstel(5 mei 1779). Opmerkelijk is dat hij(en zij) drie weken later stierf.

 

Uit dit huwelijk:

a.      Francisca (Francijntje) Swarts, gedoopt(RK Utrechtse Veer) op 13-08-1757 te Leiden(getuigen: Fredric Swars, Mari Brugman). Zij werd samen met haar broertje en zussen op 27 mei 1779 aangeslagen bij het RK weeshuis en werd daaruit op 1 mei 1783 ontslagen[19].

b.      Jannetie (Johanna) Swarts, gedoopt(RK) op 16-09-1759 te Leiden(getuigen: Fredricus Swars, Maria Elisabeth Sonderseur), begraven tussen 19 en 26 november 1803 in het Papegaaijs Bolwerk, 44 jaar oud. Zij woonde in de Korte Langestraat en is gehuwd op 30 januari 1790(OT 15 januari) met Pieter Maare.

c.       Maria (Marytje) Swarts, gedoopt(RK Utrechtse Veer) op 28 maart 1762 te Leiden(getuigen: Jacobus Bonte, Magdalena Brusselmans), begraven tussen 10 november en 17 november 1764 in het Papegaaijs Bolwerk te Leiden, 2 jaar oud.

d.      Magdalena Swarts, gedoopt(RK Utrechtse Veer) op 18 juli 1764 te Leiden(getuigen: Jacobus Bonte, Magdalena Brusselmans), begraven tussen 18 maart en 25 maart 1775 in het Papegaaijs Bolwerk te Leiden, 10 jaar oud.

e.      Frederik Swarts(Zwarts), volgt Va

f.        Adrianus (Adriaan) Swarts, gedoopt(RK) op 31 maart 1769 te Leiden(getuigen: Jacobus Bonte, Barbara Bonte), begraven tussen 23 en 30 mei 1772 in het Papegaaijs Bolwerk te Leiden, 3 jaar oud.

g.      Cornelia(Neeltje) Schwartsz(Swart), gedoopt(RK Kuipersteeg) op 22 april 1772 te Leiden(getuigen: Henricus Brugman, Elisabet Leusing), begraven tussen 29 augustus en 5 september 1772 in het Papegaaijs Bolwerk te Leiden, 4 maand oud.

 

 

IVb (van III) NICOLAUS(Claas) Zwarts(Sweerts), gedoopt(RK) op 15 februari 1734 te Leiden(getuigen Nicolaus Limbeek, Elisabeth Duijvelaer), overleden op 16 november 1803 aldaar, rokjeswever. Hij werd begraven tussen 19 en 26 november 1803 in het Papegaaijs Bolwerk. Hij woonde in 1770 in de Kaarsemakersstraat(Kaarsjesstraat) te Leiden en in 1793 in de Langestraat. Hij stond diverse malen als huurder vermeld in de diverse bevolkingsregister: nr. 37: Claas Swars, huurder; nr. 38: Klaas Swars, huurder(eigenaar was Johannis Boonebakker). Later verhuisde hij van nr. 37 naar nr. 39: Klaas Swars(1 man, 1 vrouw en 1 kind), huurder van Bart de Merre. Zowel bij nr. 37 als bij nr. 38 en 39 was zijn zoon Freek Swars met zijn vrouw een zogenaamde bijwoonder. Hij is getrouwd op 3 november 1770 te Leiden(getuigen: zijn zus Clara Swarts in de Kaarsjesstraat en haar broeder Hendrik Blom op de Waartgragt) met

JOHANNA(Anna) BLOM, gedoopt op 6 mei 1742 te Leiden, dochter van Willem Willenz Blom(*1713) en Elisabeth Sirat[20]. Zij woonde tijdens haar huwelijk in de Vestestraat.

 

Uit dit huwelijk:

a.      Frederik Swarts, volgt Vb

b.      Elizabeth(Lijsje) Swarts, gedoopt(RK Bakkersteeg) op 6 september 1774 te Leiden(getuigen: Paulus Swarts, Joanna Blom), begraven tussen 20 en 27 maar 1779 in het Papegaaijs Bolwerk te Leiden(dochter van Claas Zwarts)

c.       NN Zwarts, doodgeboren kind, begraven tussen 21 en 28 september 1776 in het Papegaaijs Bolwerk te Leiden

d.      NN Zwarts, doodgeboren kind, begraven tussen 23 en 30 augustus 1777 in het Papegaaijs Bolwerk te Leiden

e.      Wilhelmus(Willem) Swart, volgt Vc

f.        NN Zwarts, doodgeboren kind, begraven tussen 1 en 8 februari 1783 in het Papegaaijs Bolwerk te Leiden

 

 

 

GENERATIE V

 

Va (van IVa) FREDERICUS(FREDERIK) SWARTS(Zwarts), gedoopt op 17 oktober 1766(RK Utrechtse Veer) te Leiden(get. Jacobus Bonte, Magdalena Brugmans), overleden op 23 februari 1842 om 18:30 aldaar aan de Jacobsgracht(aangifte: Johannes de Grutter, bekende, 66, wonende op de St. Jacobsgracht, en Pieter van der Laan, bekende, 48, wonende aldaar). Frederik was (huis)verver(1835/1837) en rokjesmaker en woonde aan de Langegracht wijk 5 op nummer 500, in de Haarlemstraat, in de Kaarsjesmakersstraat en aan de St. Jacobsgracht op nr. 151. Hij werd gedoopt in de RK kerk Utrechtse Veer. Op 27 mei 1779 werd hij als wees opgenomen samen met zijn twee oudere zussen. Hij liep op 13 september 1787 weg uit het weeshuis. Hij werd in 1811 vermeld in de "Liste Civique". In 1839 ging hij in het RK Oude Mannen en Vrouwenhuis aan de St. Jacobsgracht.

Frederik Swarts staat verscheidene malen vermeld in verschillende oude bevolkingsregisters. Samen met zijn vrouw was hij(±1794) huurder van huis nr. 82 in gebuurte 76 van Wijnant van der Roef en Johannis van Loon. In 1798 was hij stemgerechtigd en huurde hij Langegracht nr. 33. Rond 1800 huurde hij in gebuurte 75 Langegracht nr. 42. Een "bijwoonder" was toen zijn zwager Pieter de Maare. In 1800 huurde hij Coelgragt 17(eigenaar De Cooming)[21] en Langegreacht 35(eigenaar: Jan van Loen). Hij is getrouwd op 13 september 1794(getuige zijn goede bekende Pieter Maare en haar moeder Maria Smit, wonende als voren) te Leiden met

MARIA VAN DAM, gedoopt op 21 april 1760(RK De Zon) te Leiden(get. Hendrik Smit, Anna Hynck), overleden op 24 december 1832 om 7:00 aldaar(aangifte: Fredrik Swarts, haar man, 75, wonende op de Langegracht wijk 5 nr. 500, en Cornelis Abspoel, 59, huisverwer, wonende aldaar), dochter van Matthijs(Matthias) van Dam(1733-1802), lakenwever te Leiden, en Maria Smit/Kleming(Clement)(1732-1810). Maria van Dam was spinster en woonde aan de Langegracht wijk 5 nr. 500.

 

Uit dit huwelijk:

a.      Gasparus(Casper) Zwarts, volgt VIa

b.      Mathaeus(Matthijs) Swarts, gedoopt(RK De Zon) op 11 april 1797 te Leiden(getuigen: Mathaeus van Dam, Maria van Dam), begraven tussen 1 juni en 8 juni 1799 in het Papegaaijs Bolwerk te Leiden.

c.       Mathaeus(Matthijs) Swarts(Zwarts), volgt VIb

d.      Abraham Zwarts, volgt VIc

e.      Johannes Swarts, volgt VId

 

 

Vb (van IVb) FREDERIK SWARTS(Freek Swars), gedoopt(RK Bakkersteeg) op 11 augustus 1772 te Leiden(getuigen: Paulus Swarts, Maria Blom), overleden op 18 januari 1847 te Delft(wonende te Leiden), rokjeswever, wonende aan de Langestraat. Op 28 maart 1800 waren hij(als Fredericus Zwaars) en zijn vrouw getuige bij de doop van Fredericus, zoon van Hendrik Bik en Lena van Duin. Hij werd in april 1817 geplaatst in het Cecilia Gasthuis met als reden krankzinnigheid. Dit werd steeds met een jaar verlengd tot hij uiteindelijk op 30 mei 1844 naar het St. Jorisgasthuis in Delft werd overgeplaatst. Freek Swars stond samen met zijn vrouw verscheidene malen vermeld in de diverse bevolkingsregisters, telkens als "bijwoonder" van zijn vader, Claas Swars. Bijwoonder was eerst bij nr. 37, vanuit dat nr. verhuisde hij op 1 mei 1794 naar nr. 38. Later woonde hij ook op nr. 39; hij verhuisde daar weer weg op 1 mei 1795. Hij is getrouwd op 23 november(OT 8 november) 1793(getuigen: zijn vader Nicolaas Swarts en haar zus Maria Geens) te Leiden met

ELISABETH GEENS/GIJS, geboren te Leiden, wonende aan de Oranjegracht, overleden vóór 18 januari 1847.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend

 

 

Vc (van IVb) WILHELMUS(Willem) ZWARTS(Swart), wever, gedoopt(RK Bakkersteeg) op 22 april 1779 te Leiden(getuigen: Franciscus Meijer, Maria Blom), waarschijnlijk overleden op 14 september 1832 aldaar(-mf). Hij werd in 1811 vermeld in de "Liste Civique". Hij woonde 1812-1814 aan de Oude Herengracht nr 391 en 1823-1825 aan den Zijn over de haven 152. Hij kon niet schrijven.

Hij had een relatie(1) met

JOANNA STUURMAN

Hij is getrouwd op 11 december 1811(o.t. 28 november) te Leiden met

JOHANNA MARIA KRAMP

 

Uit de eerste relatie:

a.      Wilhelmus Stuurman, gedoopt(RK Bakkersteeg) op 2 september 1809 te Leiden(getuigen: Petrus de Bolster en Adriana Stuurman)

 

Uit dit huwelijk:

b.      Nicolaas Swarts, geboren op 6 juni 1812(getuigen Pieter Beek en Frederik Swarts, wonende Pieterskerk Choorsteeg) aan de Oude Herengracht, overleden op 28 april 1813 aan de Oude Herengracht en begraven op 30 april 1813 te Leiden.

c.       Johannes Swarts, volgt VIe

d.      Johanna Elisabeth Zwarts, geboren op 23 april 1816 te Leiden, dienstbode, getrouwd op 21 mei 1841 te Leiden met Willem Lut, geboren 1816/1817 spinder. Zij woonden ook in Leiderdorp.

e.      Willem Zwarts, geboren op 5 oktober 1818 om 18:00 te Leiden

f.        Elisabeth Zwarts, dienstbode, geboren op 14 april 1821 te Leiden(getuigen Laurens Timp en Dirk Kramp), ondertrouwd op 2 november 1855 met Johannes Heemskerk, geboren 1822/1823, koekbakker.

g.      Hendrik Zwarts, geboren op 13 april 1823 om 14:00 aan den Lijn wijk 8 Nr. 152 te Leiden(get. o.a. Dirk Kramp, wever aan de Oranjegracht)

h.      Fredrik Zwarts, geboren op 11 februari 1825 om 19:30 aan den Zijn over de Haven 152 te Leiden.

i.        Maria Zwarts, geboren op 28 februari 1827 te Leiden(get. Hendrik Kramp, wever), getrouwd met Isaac Snijders, gasstoker, geboren op 7 januari 1827 te Leiden. Zij zijn op 10 april 1876 ingeschreven in Aarlanderveen en woonden wijk 5 nr. 68 en nr. 78. Ze zijn op 25 juni 1880 vertrokken naar Den Haag.

 

 

GENERATIE VI

 

VIa (van Va) GASPARUS(Casper) ZWARTS, geboren(gedoopt RK De Zon) op 11 februari 1795 te Leiden(doopgetuigen: Jacobus Breukman, Gertrude van Dam), overleden op 14 april 1847 aldaar, eerst spinder en later machinespinner. Hij is in dienst van de nationale militie geweest en woonde in de Langegracht wijk 5 nr. 500. Hij is overleden in de Vogelensteeg, wat werd aangegeven door zijn zoon Simon Zwarts(molenaarsknecht) en zijn broer Matthijs Zwarts(fabrieksbediende). Hij is getrouwd op 16 november 1820 te Leiden(getuigen: Reinier Bronkhuizen(29, wolkammer, wonende in de Jan Vossensteeg), Laurens Nieuwenburg(60, turfdrager, wonende op het Klooster), Willem Lut(33, schrobbelaar, wonende op de Heeregracht) en Willem Regeer(40, sjouwer, wonende in de Vestestraat)) met

PETRONELLA DE MAN, geboren(gedoopt RK Utrechtse Veer) op 24 maart 1797 te Leiden(doopgetuigen: Johannes de Man sr. en Petronilla van den Westen), overleden op 4[22] november 1875 aldaar, dochter van Simon de Man(1770-1844), koopman in oud hout en sjouwer te Leiden en Anna Maria de Bok(+1829). Zij weigerde toestemming te geven voor het huwelijk van haar zoon Kasper en Maria Hensen, vermoedelijk omdat hij katholiek was en zij Nederlands Hervormd.

 

Uit dit huwelijk:

a.      een doodgeboren kind, 13 september 1821 te Leiden

b.      Simon Zwarts, volgt VIIa

c.       Maria Zwarts, geboren op 16 februari 1826 om 02:00 te Leiden(get. Johannes Crispijn, 22, koetsier, wonende Langegracht wijk 5, en Simon de Man, 56, sjouwer, wonende op de Langegracht wijk 5 nr. 539), overleden op 72-jarige leeftijd om 16:30 op 29 april 1898 te Den Haag(getuigen Michiel Cornelis van Kampen, 52, en Henri Koenen, 29, bidders aldaar). Zij is getrouwd (1) op 10 oktober 1849 te Leiden met Johannes Martinus Simons, en is getrouwd (2) met Izak Snijders.

d.      Fredrik Zwarts, geboren op 12 december 1828 om 01:00 te Leiden(get. Matthijs Brugman, 39, sjouwer, wonende Bouwelouwesteef wijk 6 nr. 854, en Simon de Man, 60, sjouwerm wonende Langegracht wijk 5 nr. 769), overleden op 16 augustus 1832 aldaar.

e.      Kasper Swarts(Zwarts), volgt VIIb

f.        Elisabeth Zwarts(Swarts), geboren op 13 januari 1835 om 00:30 te Leiden(get. Frederik Swarts, 75, huisverwer, wonende aan de St. Jacobsgracht, en Simon de Man, 67, wonende Langegracht wijk 5 nr. 932), dienstbode. Getrouwd op 10 november 1875(ondertrouwd op 29 oktober) te Leiden met Petrus Johannes Godijn, geboren 1834/1835.

g.      Johannes Zwarts, volgt VIIc

 

 

VIb (van Va) MATHAEUS(Matthijs) SWARTS(Zwarts), gedoopt(RK De Zon) op 25 september 1799 te Leiden(getuigen: Mathaeus van Dam, Maria van Dam), overleden op 4 juni 1856 aldaar, lakenwever, fabrieksbediende. Geeft samen met zijn neefje de dood van zijn broer Casper aan, is getuige bij het eerste huwelijk van zijn broer Abraham. Hij is getrouwd op 2 oktober 1822(o.t. 20 september) te Leiden met

SOPHIA RANDOE, spinster, geboren op 11 april 1799 te Leiden, overleden op 14 februari 1874 aldaar.

 

Uit dit huwelijk:

a.      Maria Swarts, geboren op 15 maart 1823 te Leiden. Bij vonnis der Arrondisements-Regtbank te Leyden van den 29sten junij 1852, is, op requisitoir van 't Openbaar Ministerie, Maria Swarts, gedomicileerd te Leyden, thans verpleegd wordende in het St Joris Gasthuis te Delft, gesteld onder curatele. De Officier van Justitie te Leyden. B.J. Gratama, Subst.

b.      Johanna Swarts, geboren op 2 maart 1825 te Leiden, overleden op 2 juni 1829 aldaar

c.       Sophia Zwarts, geboren op 17 december 1827 te Leiden

d.      Fredericus Swarts(Fredrik Swartz), volgt VIId

e.      Johanna Swarts, geboren op 30 juni 1834 te Leiden, overleden op 2 juni 1835 aldaar

f.        Johanna Zwarts, geboren op 8 juli 1836 te Leiden, dienstbode(1867) en koopvrouw(1874), getrouwd (1) op 24 juli(ondertrouwd op 12 juli) 1867 te Leiden met Jacobus Bosma, geboren 1833/1834, wolkammer, ondertrouwd (2) op 24 juli 1874 te Leiden met Johannes Gordijn, geboren 1836/1837, sigarenmaker, weduwnaar van Wilhelmina de Boer.

g.      Jacobus Zwarts, geboren op 28 maart 1838 te Leiden, fabriekswerker, getrouwd op 5 december(ondertrouwd op 16 november) 1866 met Alida Maria Meijer, geboren 1836/1837, dochter van Gerrit Meijer en Maria Kraan.

h.      Martha Swarts, geboren op 22 januari 1844 te Leiden, getrouwd op 19 augustus 1871(o.t. 7 augustus) te Leiden met Jacobus Johannes Freeke.

 

 

VIc (van Va) ABRAHAM ZWARTS, geboren op 25 maart 1802 te Leiden(doopgetuigen: Abraham van Roijen, Adriana Nieuwenhuis), overleden op 14 december 1882 te Leiden, vachtbloter(eerst knecht), spinner(1831), machienwerker(1829), arbeider(1867) en machinewever. Hij woonde Vrouwenkamp wijk 6 nr. 1290(1826), Oostdwarsgracht(1829), Koolstraat(1831-1833), Langestraat 729(1836), Looyerstraat wijk 8 nr. 332(1838) en Langegracht(1839). Hij is getrouwd(1) op 13 april 1826(o.t. 31 maart) te Leiden met

CATHARINA TIMP, overleden vóór 13 mei 1841, spinster, dochter van Pieter Timp en Geertruij van der Ven.

Hij is getrouwd(2) op 13 mei 1841 met

AGNETA(ANGENIETA) BOSMAAR, dienstbode, geboren 1814/1815, dochter van Anthony Bosmaar en Agneta Abrahamse.

 

Uit het eerste huwelijk:

a.      Pieter Zwarts, volgt VIIe

b.      Maria Zwarts, geboren 1827 te Leiden. Zij was getrouwd (1) met Rijk van Reemst. Zij was getrouwd (2) met Martinus van der Doorn. Zij was getrouwd (3) met Jacobus Bentvelzen. Zij is overleden op 86-jarige leeftijd om 0:30 op 13 augustus 1913 te Den Haag (getuigen Isaac Milikan, 70, en Pieter Adrianus Kranenburg, 49, beide zonder beroep aldaar).

c.       NN Zwarts, doodgeboren kind op 26 april 1828(-mf) te Leiden

d.      Johannes Zwarts, volgt VIIf

e.      Petronella Geertrui(da) Swarts, geboren in 1831 in de Koolstraat te Leiden. Zij woonde aan de Huigsloterdijk te Haarlemmermeer, in de Huigsloterpolder. Zij is ondertrouwd(1) op 10 juni 1854 te Leiden met Cornelis Vermunnicht, arbeider, geboren 1831/1832, zoon van Michael Vermunnicht en Agatha van den Brink. Zij is getrouwd(2) op 11 februari 1885 te Haarlemmermeer met Hendrik van Eeuwijk, geboren 1825/1826 te Alkemade zoon van Hendrik van Eeuwijk en Anna van Egmond. Hij was weduwnaar van Krijntje van den Berg.

f.        Catharina Zwarts, geboren op 14 april 1833 om 23:00 in de Koolstraat te Leiden.

g.      Abraham Zwarts, volgt VIIg

h.      Catharina Sophia Zwarts, geboren op 26 april 1836 in Langestraat 729 te Leiden(get. o.a. Frederik Zwarts, St. Jacobsgracht). Zij is getrouwd op 18 januari 1865 te Leiden met Petrus Johannes Freeken, kuiper.

i.        Franciscus Zwarts, geboren op 13 maart 1838 om 10:00 in de Looyerstraat wijk 8 nr. 332 te Leiden(get. o.a. Frederik Swarts, St. Jacobsgracht 151). Hij is overleden vóór 1842.

j.        Nicolaas Zwarts, geboren op 19 juli 1839 om 8:00 in de Langegracht te Leiden(get. Frederik Zwarts, 79, spinner)

 

Uit het tweede huwelijk:

k.       Franciscus Zwarts, volgt VIIh

l.        Angenieta Zwarts, geboren op 15 januari 1844 te Leiden, overleden op 9 april 1881, getrouwd op 30 april 1873 met Jan Tegelaar.

m.    Elisabeth Zwarts, geboren op 26 maart 1846 te Leiden, overleden op 20 april 1847.

n.      Antonius Zwarts, volgt VIIi

o.      Mattheus Zwarts, fabriekswerker, geboren op 2 juni 1850 te Leiden, overleden op 11 december 1925, getrouwd op 15 oktober 1873 met Christina Vermunnicht, werkster, geboren 1834/1835, dochter van Michael Vermunnicht en Agatha van den Brink. Zij was gescheiden van Johannes van Leeuwen.

p.      Nicolaas Zwarts, geboren op 2 juni 1850(tweeling) te Leiden, overleden op 29 september 1853.

q.      Apolonia Zwarts, geboren op 16 april 1853 te Leiden, overleden op 27 juli 1919, getrouwd op 30 augustus 1876(o.t. 18 augustus) met Johannes Hendricus Wilhelmus Ouwerkerk, smid. Zij woonden in 1880 en 1885 te Leiderdorp.

r.        Hendrica Zwarts, geboren op 8 augustus 1856 te Leiden, overleden op 5 oktober 1933, dienstbode, getrouwd(1) op 17 april(o.t. 5 april) 1878 met Cornelis de Leeuw, getrouwd(2) op 13 september(o.t. 1 september) 1882 met Izak Stouten, getrouwd(3) op 31 oktober 1906 met Willem Dekker.

s.       Helena Zwarts, geboren op 10 mei 1859 te Leiden, overleden op 16 december 1939 te Delft. Zij woonde bij haar overlijden in Amsterdam. Zij is getrouwd op 29 januari 1887 te Nieuwer-Amstel met Albert Louis Meintser, machinist, geboren 1852/1853 te Leiden. Bij het huwelijk werden vier kinderen erkend.

 

 

VId JOHANNES SWARTS(ZWARTS), gedoopt(RK De Zon) op 8 september 1804 te Leiden(getuigen: Joannes van Dam, Joanna Ouwerkerk), overleden op 5 maart 1884 om 12:00  te Den Haag(getuigen: Antoon Kunner(72) en Nicolaas Gerardus Straatman(71), zonder beroep wonende te Den Haag) op 79-jarige leeftijd. Hij was koetsier[23], veermansknecht(1827), machinewerker(1830) en spinder(1837/1838). Hij woonde Ketelbockersteeg wijk 4(1827), Cellebroedersgracht 547(1830) en einde Bakkersteeg(1837)

Hij is getrouwd op 4 januari 1827(o.t. 22-12-1826) te Leiden met

ELISABETH JOHANNA VAN DEN BERG, geboren 1803/1804, overleden voor 1884, dochter van Antonie van den Berg en Maria van Boome.

 

Uit dit huwelijk:

a.      Fredrik Zwarts, geboren op 3 april 1827 in de Ketelbockersteeg wijk 4 te Leiden.

b.      Anthonia Martina Johanna Zwarts, geboren op 18 december 1830 om 20:00 Cellebroedersgracht 547 te Leiden(get. o.a. Abraham Zwarts, 28, machinewever). Zij is getrouwd op 31 december 1856 te Den Haag (get. Gerardus de Groot, 37, kleermaker, Johannes Kok, 38, spekslager, Lambertus van Beek, 34, horlogiemaker en Cornelis Antonius Jansen, 28, kruidenier, allen wonende Den Haag) met Wilhelmus Cornelis Wielemont, geboren 1829 te Den Haag, arbeider, zoon van Cornelia Catharina Wielemont (beroep en verblijf onbekend). Bij het huwelijk werd een kind gewettigd dat ingeschreven in het geboorteregister staat als Elisabeth Johanna Berendina Catharina Wilhelmina Zwarts.

c.       Nicolaas Swarts, geboren op 21 januari 1836 om 2:00 einde Bakkersteeg te Leiden(get. o.a. Frederik Swarts, 77, St. Jacobsgracht, huisverver).

d.      Johanna Wilhelmina Swarts, geboren op 26 juli 1838 om 21:00 te Leiden(get. o.a. Frederik Swarts, 78, St. Jacobsgracht)

 

 

VIe (van Vc) JOHANNES ZWARTS(Swarts), geboren op 4 maart 1814 te Leiden in de Oude Herengracht, (laken)wever(1841). Hij woonde in de Haarlemstraat(1841) te Leiden, maar ook in Oegstgeest.

Hij is getrouwd op 5 november 1840(o.t. 23 oktober 1840) met

MARIA TIELE, 1815/1816, dienstbode, dochter van Hendrina Tiele.

 

Uit dit huwelijk:

a.      Johanna Maria Zwarts, geboren op 19 december 1841 te Leiden, getrouwd(1) op 18 september 1863 te Leiden met Willem Frederik Pelt, geboren 1841, sajetverver, overleden op 19 augustus 1886 te Oegstgeest, zoon van Johannes Pelt en Sara Collet; getrouwd(2) op 23 november 1888 te Oegstgeest(ondertrouwd op 10 november 1888  te Leiden) met Pieter Jacobus Heijkoop, geboren 1845/1846, leerlooier, weduwnaar van Maria Slingering.

b.      Elisabeth Zwarts, geboren 1843/1844, getrouwd op 2 december 1863(o.t. 18/20-11-1863) met Willem Frederik Flaman, geboren 1837/1838, baggerman.

c.       Hendrica Zwarts, geboren op 22 september 1846 te Oegstgeest

 

 

GENERATIE VII

 

VIIa (van VIa) SIMON ZWARTS, geboren op 7 augustus 1823 om 13:00 te Leiden(getuigen: Jan Pauw(64, wolwerker, wonende Langegracht wijk 5 nr. 549) en Pieter van Zijp(wolwerker, wonende Paradijssteeg wijk 6 nr. 662), korenmolenaar(eerst knecht). Hij geeft samen met zijn oom de dood van zijn vader aan. Hij woonde later in Noordwijk, alwaar hij korenmolenaar was(1880). Hij is getrouwd op 8 november 1848(o.t. 27 oktober) te Leiden met

ANNA MARIA STIKKELMAN, geboren 1827/1828, overleden voor 1880, dochter van Nicolaas Stikkelman en Geertruida van der Lans.

 

Uit dit huwelijk:

a.      Pieter Zwarts, volgt VIIIa

b.      Anna Maria Zwarts, geboren 1851/1852, ondertrouwd op 7 juni 1878 te Leiden met Christiaan Reuzevoort, geboren 1854/1855.

c.       Nicolaas Zwarts, volgt VIIIb

d.      Simon Zwarts, volgt VIIIc

e.      Johannes Zwarts, volgt VIIId

 

VIIb (van VIa) KASPER SWARTS, geboren op 1 juli 1832 om 15:00 te Leiden(get. Johannes Ribot, 37, spinder, wonende Scheepmakerssteeg wijk 4 nr. 768, en Pieter van den Berg, 24, spinder, wonende Paradijssteeg wijk 4 nr. 794), overleden op 21 april 1877 aldaar, fabriekswerker. Hij woonde aan de Langegracht op nummer 880. Hij is getrouwd op 26 december 1861 met

MARIA HENSEN, geboren op 28 november 1838 te Leiden, huisvrouw, dochter van Hendrik Hensen(*1815), fabriekswerker te Leiden, en Clasina de Wolff(1814-1888). Zijn moeder, Petronella de Man, weigerde toestemming te geven voor het huwelijk. Mogelijk deed zij dit omdat Kasper katholiek was en Maria protestants. In het bevolkingsregister stond zij als weduwe ingeschreven op 1 januari 1890 met haar drie zoons Marinus Johannes, Lucas en Johannes aan de Kaiserstraat wijk 1 nr. 24A. Tussen 1890 en 1894 verhuisde zij met Lucas en Johannes(Marinus Johannes ging elders wonen) naar de Hoefstraat nr. 52. Op 16 maart 1894 stond Maria Henzen ingeschreven zonder haar zoons aan de Langebrug wijk 4 nr. 25. Op 7 maart 1894 vertrok zij naar Amsterdam en op 26 mei van dat jaar naar Den Haag. Maria Hensen is hertrouwd op 2 februari 1881(ondertrouw 21 januari) te Leiden met Franciscus Kruijk, geboren 1848/1849, voldaan aan de nationale militie, zoon van Johanna Kruijk(+). Hij was weduwnaar van Johanna Zwart.

 

Uit dit huwelijk:

a.      Clasina Susanna Swarts, geboren op 10 september 1861 te Leiden

b.      Frederik Hendrik Swarts, geboren 1864/1865 te Leiden, overleden op 23 mei 1884 te Leiderdorp, fabrieksarbeider. Hij was ongehuwd.

c.       Petronella Swarts, geboren op 14 juli 1866 te Leiden, overleden op 9 november 1942 om 09:00 te Den Haag (getuige was Johannes Scharroo, 73, bedienaar te Den Haag) op 76-jarige leeftijd. Zij was getrouwd(1) met Gerardus Cornelis Tegelaar (gescheiden) en (2) met Antonius van Grinsven.

d.      Marinus Johannes Swarts, volgt VIIIe

e.      Lucas Swarts, geboren op 11 november 1870, loopknecht. Hij stond op 1 januari 1890 ingeschreven aan de Kaiserstraat wijk 1 nr. 24A en verhuisde later naar de Hoefstraat 52. Hij was loopknecht.

f.        Johannes Swarts, volgt VIIIf

g.      Maria Swarts

h.      Maria Swarts, dienstbode

 

 

VIIc (van VIa) JOHANNES ZWARTS, geboren op 3 november 1839 om 19:00 te Leiden(get. Hendrik Azier, 29, machinewerker, wonende Voldersgracht, en Pieter Zaalberg, 29, wever, wonende aan de Langegracht), overleden op 1 september 1935 aldaar. Hij was fabriekswerker en katoenwever(1900). Hij is getrouwd(1) op 26 juni 1861(o.t. 14-06) te Leiden met

HENDRICA GEEVEN, geboren op 3 juni 1839 te Tilburg, overleden op 20 januari 1885 te Leiden, dochter van Hendrikus Geeven(1802-1847) en Hendrica Traa(1803-1865).

Hij is getrouwd (2) op 6 juni 1888 met

JOHANNA SARA VAN POLANEN, geboren 1866/1867, dochter van Nicolaas van Polanen en Anna van den Burg.

 

Uit het eerste huwelijk

a.      Petronella Zwarts, geboren op 10 december 1860 te Leiden, overleden op 8 augustus 1943 te Papendrecht, getrouwd op 8 juni 1892(o.t. 27 mei) te Leiden met Pieter Sommeling, geboren op 29 april 1866 te Leiden, overleden op 1 februari 1925 te Rotterdam

b.      Hendrik Zwarts, geboren op 27 mei 1866 te Leiden, overleden op 76-jarige leeftijd op 27 januari 1943 om 14:00 te Arnhem[24]. Een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand werd afgegeven aan Den Haag, de woonplaats van Hendrik. In Arnhem is echter ook akte opgemaakt van zijn overlijden. Hij was ongehuwd, en was voor 1937 woonachtig te Haarlem. Hij vertrok op 27 februari 1937 naar den Haag, op 28 december 1938 ging hij wonen op de Laakkade 80. Op 14 december 1940 verhuisde hij naar de Engelenburgstraat 108, op 9 augustus 1941 naar de Paul Krugerlaan 131 en op 7 april 1942 ging hij weer terug naar de Engelenburgstraat 108.

c.       Simon Zwarts, volgt VIIIg

d.      Izaac Zwarts, geboren 1871/1872 te Leiden, katoenwever(1900). Hij heeft voldaan aan de nationale militie. Hij is getrouwd op 24 oktober 1900 te Leiden(getuigen Johannes Boom, Tijmen Boom, Simon Zwarts(32, loopknecht, broer), Johannes André) met Wilhelmina Boom, geboren 1868/1869, dochter van Johannes Boom(katoendrukker) en Johanna van Wageningen(+)

 

 

 

VIId (van VIb) FREDERICUS SWARTS(Fredrik Swartz), geboren op 19 februari 1831 te Leiden, overleden op 17 mei 1894 te Oegstgeest. Hij was fabriekswerker en is getrouwd op 2 juli(ondertrouwd op 6 juni) 1862 met

ELISABETH MEIJER, geboren op 7 januari 1835 te Den Bosch, overleden op 24 januari 1906 te Leiden, dochter van Gerardus Meijer en Maria Kraan.

 

Uit het eerste huwelijk

a.      Sophia Maria Swarts, geboren op 25 juni 1862 te Leiden, getrouwd op 27 februari 1895(o.t. 14 februari) aldaar met Jonas Scheffers, varensgezel, geboren 1872/1873

b.      Gerardus Mattheus Swarts, geboren op 21 maart 1864 te Leiden

c.       Johanna Swarts, geboren op 11 december 1865 te Leiden

d.      Mattheus Swarts, volgt VIIIh

e.      Maria Alida Swarts, geboren op 4 september 1873 te Leiden, overleden op 28 april 1925

 

 

VIIe (van VIc) PIETER ZWARTS, spinder, geboren op 26 april 1826 om 6:00 in de Vrouwenkamp wijk 6 nr. 1290 te Leiden. Hij is ondertrouwd(1) op 26 april 1850 te Leiden met

CATHARINA ZONDEROP, geboren op 29 december 1819 te Oegstgeest, overleden vóór 4 januari 1894, dochter van Hendrik Zonderop en Apolonia van Velzen.

Hij is ondertrouwd(2) op 4 januari 1894 te Leiden met

CHRISTINA PARSEN, geboren 1842/1843, dochter van Casper Parsen en Neeltje van Mild. Zij was weduwe van Johannes de Koning.

 

Uit het eerste huwelijk:

a.      Apolonia Zwarts, geboren 1860/1861, ondertrouwd op 28 augustus 1890 te Leiden met Leonardus Houniet, geboren 1860/1861, houtzager, weduwnaar van Maria van Zijp.

 

 

VIIf (van VIc) JOHANNES ZWARTS, geboren op 13 december 1829 om 3:00 aan de Oostdwarsgracht te Leiden(get. o.a. Frederik Zwarts, 69), opperman, bleeker(1859) en blekersknecht(1864). Zij woonden te Den Haag, Leiden en Leiderdorp.

Hij was getrouwd (1) met

MARIA WENDELINA KOLZEN(Helena Colson)

Hij was getrouwd (2) op 22 december 1886 te Leiden met

LYDIA PROOK, weduwe van Daniel Starrenburg, dochter van Jan Prook en Marijtje Opbroek.

 

Uit het eerste huwelijk:

a.      Abraham Zwarts, geboren op 8 december 1860 om 07:00 te Den Haag(get. Jacobus Wilhelmus Zijdenbos, 25, en Bernardus Bus, 36, bleekers te Den Haag)

b.      Petrus Johannes Zwarts, geboren 1861/1862 te Den Haag, overleden op 19 november 1863 te Leiderdorp

c.       Maria Petronella Agnita Zwarts, geboren op 11 februari 1864 te Leiderdorp, overleden op 6 juni 1864 aldaar

 

 

VIIg (van VIc) ABRAHAM ZWARTS, geboren(RK) 1833/1834[25] te Leiden, overleden op 70-jarige leeftijd om 7:30 op 8 juni 1904 te Den Haag (getuigen Hendrik Christiaan August Danchaarts, 44, bidder, en Engelbertus Heilbron, 60, zonder beroep, beiden wonende aldaar). Hij was blekersknecht en later steenhouwer(1887-1904) en kwam op 15 april 1873 van Delft in Gouda. Daar woonden ze in de Aaltje Bakstraat op nummer C204. Op 18 augustus 1873 vertrok het gezin naar Den Haag. Hij is getrouwd op 2 maart 1859 te Den Haag met

ANNA MARIA SAS(Johanna), geboren op 1 januari 1828 te Den Haag, overleden na 1900.

 

Uit dit huwelijk:

a.      Catharina Johanna Maria Zwarts, geboren op 1 november 1859 te Den Haag(get. Johannes Beek, 29, en Johannes Zwarts, 30, bleekers te Den Haag). Waarschijnlijk jong overleden.

b.      Maria Helena Pieternella Zwarts, geboren op 1 november 1859 te Den Haag(get. Johannes Beek, 29, en Johannes Zwarts, 30, bleekers te Den Haag). Waarschijnlijk jong overleden.

c.       Johannes Zwarts, volgt VIIIi

d.      Abraham Zwarts, volgt VIIIj

e.      Wilhelmina Petronella Zwarts, geboren op 25 april 1868 te Den Haag, overleden op 65-jarige leeftijd op 28 mei 1933 om 15:00 te Den Haag (get. Gerardus Hoefnagel, 58, en Antonius Adams, 65, boden te Den Haag). Zij was getrouwd met Johannes Martinus Rehorst.

 

 

VIIh (van VIc) FRANCISCUS ZWARTS, geboren op 8 juni 1842 te Leiden, overleden op 51-jarige leeftijd om 14:00 op 26 maart 1894 te Den Haag (getuigen Frederik Wilhelm Tirijon, 33, prinsbode, en Engelbertus Heilbron, 50, zonder beroep, beiden wonende aldaar) , steenhouwer(1867/1894). Wonende te Den Haag(1867). Getuige bij het huwelijk van zijn neef Johannes Zwarts(1889).

Hij is getrouwd op 13 februari 1867[26] te Den Haag(getuigen: Wouterus Bekker, 33, kleermaker, broer, wonende te Leiden, Gerrit Middeldorp, 52, arbeider, Pieter Cornelis van Dezon, 47, …maker, en Pieter van den Reu, 42,  metselaar, wonende te Den Haag) met

ADRIANA BEKKER, geboren 1837/1838 te Amersfoort, overleden voor 1915. Wonende te Den Haag(1867). Dochter van Joannes Adrianus Bekker, wonende te Leiden, en Maria de Bruyn(overleden voor 1867).

 

Uit dit huwelijk:

a.      Franciscus[27] Johannes Zwarts, geboren op 28 januari 1867 te Den Haag. Hij werd bij het huwelijk van zijn ouders gewettigd.

b.      Adriana Zwarts, overleden op 5 april[28] 1870 te Den Haag (get. Pieter van der Berg, 45, metselaar en Johannes Martinus Geneste, 55 zonder beroep, beide wonende aldaar).

c.       Franciscus Zwarts, geboren in 1873 te Delft, overleden op 1 augustus 1873 te Den Haag, 5 maand oud (getuigen Johannes Martinus Gepeste, 58, en Pieter van den Berg, 48, zonder beroep alhier)

d.      Petrus Zwarts, geboren op 17 april 1874 om 13:00 te Den Haag(getuigen: Franciscus Reijnders, 54, en Wilhelmus Bartholomeus Koster, 27, steenhouwers aldaar), overleden op 46-jarige leeftijd op 20 oktober 1920[29] te Den Haag (getuigen Jozephus Emons, 44, en Jan Timp, 53, boden aldaar). Hij was conciërge en is getrouwd op 10 februari 1915(afk. 30 januari) te Den Haag(getuigen: Johannes Bekker, 30, handelsreiziger, neef van de bruidegom, en Gerard Jacobus Romijn, 50, beide wonende te Den Haag) met Wilhelmina Geertruida Parlevliet, dienstbode, geboren op 24 september 1877 te Wassenaar, wonende te Den Haag, dochter van Wilhelmus Parlevliet en Johanna Ammelerlaan, wonende te Wassenaar.

e.      Wouterus Zwarts, geboren april/mei 1877, overleden op 5 maart[30] 1878 te Den Haag (get. Jan Nijhuis, 55, bode en Dirk van der Tas, 56, zonder beroep, beide wonende aldaar), 10 maand oud.

 

 

VIIi (van VIc) ANTONIUS ZWARTS, geboren op 4 maart 1848 te Leiden, overleden op 12 februari 1928 aldaar, fabriekswerker en opperman. Hij is getrouwd(1) op 10 april 1872 te Leiden met

GEERTRUI DE VRIND, geboren op 3 januari 1847 te Leiden, overleden op 3 november 1921 aldaar.

Hij is getrouwd(2) op 15 april(o.t. 29 maart) 1923 te Leiden met

MARIA ANNA FIGELET, overleden op 18 juni 1949, dochter van Nicolaas Figelet en Lena Leget.

 

Uit het eerste huwelijk:

a.      Johannes Leonardus Zwarts, geboren op 1 januari 1873 te Leiderdorp, overleden op 16 juli 1873 aldaar

b.      Nicolaas Antonius Zwarts, volgt VIIIk

c.       Christina Agnieta Zwarts, geboren op 2 maart 1877 te Leiden, overleden op 14 november 1892 te Leiderdorp. Zij woonde Oranjestraat 44 te Leiderdorp.

d.      Angenita Helena Zwarts, geboren op 23 september 1879 te Leiden, getrouwd op 15 mei 1901 te Leiden met Hendricus Anthonius Koehorst.

e.      Catherina Sophia Zwarts, geboren op 17 maart 1882 te Leiden, overleden op 65-jarige leeftijd om 6:15 op 21 november 1947 te Den Haag (getuige Jacob van Rijs, 42, bedienaar aldaar). Zij is getrouwd op 31 mei 1905 te Leiden met Daniël de Cler(+voor 1947).

f.        Antonius Zwarts, geboren op 17 maart 1885 te Leiden, overleden op 2 februari 1933, getrouwd op 2 juli 1913 met Dirkje ten Hagen.

g.      Geertruida Helena Zwarts, geboren op 10 februari 1888 te Leiderdorp, overleden op 17 januari 1972, getrouwd op 10 november 1909 met Cornelis Johannes Koning.

h.      Helena Zwarts, geboren op 26 maart 1891 te Leiderdorp, overleden op 29 december 1960 te Den Haag, getrouwd op 30 juli 1919 te Leiden met Leonardus Koning.

 

 

 

 

GENERATIE VIII

 

VIIIa (van VIIa) PETRUS(PIETER) ZWARTS, geboren op 19 mei 1849 te Leiden, overleden na 1908. Hij was molenaarsknecht, broodbakker(1890) en magazijnknecht(1902/1908). Op 1 januari 1890 stond hij in het bevolkingsregister ingeschreven aan de Bakkersteeg, wijk 2 nr. 9. Hij vertrok later(na 1895) met zijn gezin naar de 4e Binnengracht 45.

Hij is getrouwd op 13 november 1872(o.t. 1 november) te Leiden met

JOHANNA MARIA DE HAAS, geboren op 10 februari 1850 te Leiden, overleden op 86-jarige leeftijd op 26 februari 1936 aldaar, dochter van Jacobus Johannes de Haas(1830-1866), molenaar te Leiden, en Johanna Maria Catharina Smagge(1827-1896).

 

Uit dit huwelijk:

a.      Anna Maria Zwarts, geboren op 28 mei 1873 te Leiden

b.      Jacoba Johanna Zwarts, geboren op 15 juli 1875, ondertrouwd op 3 februari 1898 te Leiden met Hendrik Ober, geboren 1870/1871, fabrieksarbeider. Zij vertrok tussen 1890 en 1894 vanaf de Bakkersteeg wijk 2 nr. 9 naar Haarlemmerstraat 184. Op 10 februari 1894 schreef zij zich weer in aan de Bakkersteeg.

c.       Gabriël Jacobus Zwarts, volgt IXa

d.      Petronella Zwarts, geboren op 17 juni 1882 te Leiden. Zij is getrouwd op 21 februari 1906 met Johannes van der Westen.

e.      Petrus Zwarts, geboren op 25 oktober 1887 te Leiden, overleden op 20-jarige leeftijd om 21:00 op 9 juli 1908 te Den Haag. Hij was arbeider.

f.        Martinus Zwarts, volgt IXb

g.      Adrianus Zwarts, volgt IXc

 

 

VIIIb (van VIIa) NICOLAAS ZWARTS, geboren op 13 mei 1854[31] te Leiden, overleden op 79-jarige leeftijd op 20 februari 1934 om 15:00 te Den Haag (get. Cornelis Antonie Pelgrim, 59, bode, en Herman van Steijge, 50, bode, beide wonende te Den Haag). Hij was tuinier(1880) en machinist(1922). Hij kwam uit Leiden en woonde waarschijnlijk korte tijd in Noordwijk. Later komend vanuit Zoeterwoude naar Den Haag en vanaf 1889 wonende in Amsterdam. Bij het huwelijk van zijn zoon Simon Petrus(1907) was er omtrent zijn al of niet in leven zijn niets bekend, aangezien hij al vele jaren afwezig was. Vermoedelijk verbleef hij in Zuid-Afrika, gezien de aantekening 'Pretoria' in het bevolkingsregister. Later kwam hij toch weer in beeld, want bij het huwelijk van zijn zoon Rudolf werd hij als machinist vermeld, wonend te Den Haag.

Hij is in ondertrouw gegaan op 21 mei engehuwd op 16 juni 1880 te Leiden(get. S. Zwarts, D. de Rek) met

ANTJE VAN HAGEN, overleden na 1934. Zij werd ook wel Johanna genoemd, dochter van Rudolphus van Hagen, arbeider te Delft, en Maria Elisabeth Lokamp.

 

Uit dit huwelijk:

a.      Simon Petrus Zwarts, volgt IXd

b.      Nicolaas Zwarts, volgt IXe

c.       Maria Elisabeth Zwarts, geboren op 16 juli 1883 te Den Haag.

d.      Johannes Petrus Zwarts, geboren op 8 maart 1885 te Den Haag, arbeider, getuige bij het huwelijk van zijn broer Simon Petrus Zwarts(1907).

e.      Anna Maria Zwarts, geboren op 2 april 1886 te Den Haag.

f.        Rudolf Martinus Zwarts, volgt IXf

g.      Petrus Zwarts, geboren op 26 februari 1889 te Den Haag.

 

 

VIIIc (van VIIa) SIMON ZWARTS, geboren 1856/1857 te Leiden. Hij was arbeider in 1913.

Hij is getrouwd op 21 november 1883 te Schoten (o.t. 9 november te Leiden) met

CATHARINA KROONE, geboren op 21 september 1861 te Velzen, dochter van Jan Kroone(*1828), arbeider, en Johanna Heeres(1830-1882).

 

Uit dit huwelijk:

a.      Cornelis Zwarts, geboren 1888/1889, kastenmaker te Haarlem(1913).

b.      Petrus Zwarts, volgt IXg

c.       Lodevicus Andreas Zwarts, geboren 1896/1897, overleden op 17 maart 1911 te Heemstede.

d.      Tinus

e.      Simon

f.        Rinus

g.      Jacob

h.      Anna

i.        Johanna

 

 

VIIId (van VIIa) JOHANNES ZWARTS, geboren op 4 juli 1870 te Leiden, overleden op 78-jarige leeftijd op 11 februari 1949 te Anna Paulowna[32]. Hij was bloembollenkweker en bloemist (hoofd). Wonende te Egmond Binnen en tussen 1921 en 1936 te Zijpe[33]. Op 2 februari 1938 vestigde hij zich op Schorweg 24 te Anna Paulowna. Op 30 november 1939 keerde hij terug naar Zijpe (I-151), en op 17 september 1940 vestigde hij zich op Fazantenstraat 11 te Den Helder. Op 12 november 1940 verhuisde hij naar St. Maartensbrug D96 te Zijpe, om vervolgens op 30 januari 1941 in de Stationstraat op nr. 1 in Alkmaar te gaan wonen. Op 22 augustus 1941 keerde hij terug naar Anna Paulowna, en ging toen op de Schorweg nr. 22 wonen. Op 3 juni 1942 vestigde hij zich op Vaartkade 8 te Sassenheim, op 1 februari 1943 op Kleiweg 13ndw te Anna Paulowna, op 1 juli 1943 op de Kleiweg 17ndw ("vern") en op 6 oktober 1943 aan de Hyacinthenstraat 3. Op 16 november 1943 keerde hij weer even terug naar Zijpe om zich aan de Belkmerweg D96 te vestigen. Op 17 maart 1944 keerde hij definitief terug naar Anna Paulowna en woonde aan de Hyacintenstraat 3 Breezand. Hij verhuisde op 20 juli 1945 naar B Lovinkstraat 26 en op 15 oktober 1945 terug naar de Hyacintenstraat 3.

Hij is ondertrouwd (1) op 20 januari 1893 te Leiden met

HENDRICA ANTONIA VAN DEN BERG, overleden voor 1938, dochter van Cornelis van den Berg en Maria Salman.

Hij is getrouwd (2) op 5 januari 1938 te Anna Paulowna met

JOHANNA MARIA VAN DER REEP, geboren op 15 juni 1891 te Haarlem, overleden na 1949. Zij was hoogstwaarschijnlijk weduwe van ene Van den Berg[34].

 

Uit dit huwelijk:

a.      Simon Christiaan Zwarts, geboren op 11 december 1900 te Lisse

b.      Anna M.C. Zwarts, geboren op 7 januari 1903, woonde tussen 1921 en 1936 te Zijpe

c.       Martinus Zwarts, geboren op 29 januari 1906, tussen 1921 en 1936 te Zijpe

d.      Johannes Jeroen Zwarts, volgt IXh

e.      Maria Geertruida Zwarts, geboren op 5 juni 1914 te Egmond Binnen, overleden op 19 februari 1983 te Sint Maartensvlotbrug. Zij is getrouwd op 14 mei 1937 te Zijpe, kerkelijk huwelijk op 17 mei 1937 te Burgerbrug (RK) met Bernardus Johannus Ooijevaar[35], geboren op 3 juli 1911 te Warmerhuizen, overleden op 19 juli 1986 te Oudorp. Hij woonde o.a. aan de Ruigeweg te Zijpe.

 

 

VIIIe (van VIIb) MARINUS JOHANNES SWARTS, geboren op 29 augustus 1868 te Leiden, overleden op 20 mei 1945 te Den Haag, huisschilder en arbeider. Hij was in dienst van 1888 tot en met 1895. Hij woonde aan het Westeinde 58 te Den Haag vanaf 6 februari 1929. Op 23 september 1924 stond hij in de krant "Het Vaderland" als zijnde failliet verklaard. Hij woonde toen aan de Sumatrastraat en R.-C. was mr. P.W.J. Bijnen en cur. was mr. A. Adama Zijlstra. Een week later, op 30 september, stond zowel in de Nieuwe Rotterdamsche Courant als in Het Vaderland dat zijn faillissement werd opgeheven. Hij is getrouwd op 24 juni 1896 te Den Haag met

MARIA CORNELIA PELSER, geboren op 5 februari 1869 te Middelburg, overleden op 31 december 1939 te Rijswijk, dochter van Gerardus Antonius Pelser(1838-1927), bakker te Middelburg, en Johanna Maria Huysdens(1833-1916). Zij woonde alleen(administratief afgevoerd(=scheiding van tafel en bed) vermoedelijk vóór 1929), aan de Molenaarstraat op nummer 205 te Den Haag en aan de Oranjelaan te Rijswijk op nummer 8. Zij was eerder gehuwd, op 1 juni 1892 te Den Haag, met Daniel Lengering(geboren te Leiden als zoon van Johannes Leugering en Alida van Leeuwen, overleden 16-08-1894). Uit dit huwelijk had zij 2 dochters: Maria Alida Elisabeth Lengering, geboren op 1 augustus 1892 te Den Haag(-mf) en Corrie Elizabetha Johanna, geboren op 31 januari 1894 te Den Haag (getuige o.a. Marinus Johannes Swarts!)

 

Uit dit huwelijk:

a.      NN Swarts, doodgeboren kind op 23-09-1897(-mf)

b.      René Alexander Swarts, volgt IXi

c.       Kaspara Johanna Frederika Swarts, geboren op 6 februari 1901 om 15:30 te Den Haag, overleden om 8:30 op 4 maart 1901 aldaar (getuigen de vader en Engelbertus Heilbron, 57, zonder beroep, wonende te Den Haag)

d.      Elisabeth Caspara Fredrika Swarts, geboren op 8 mei 1902 om 4:30 te Den Haag, overleden op 29 december 1902 aldaar(-mf)

e.      Elisabeth Frederica Caspara Swarts, geboren april 1903 te Den Haag, overleden op 1 mei 1903 om 2:00 aldaar (3 week oud)

f.        Elisabeth Caspara Frederika Swarts, geboren op 28 januari 1904 te Den Haag, verkoopster, overleden op 23 juni 2002 in Australië. Zij was gehuwd, huwelijksafkondiging 7 oktober 1933 met E.W. van den Berg[36](gescheiden). Zij is op 29 juni 1960 geëmigreerd(met het schip Zuiderkruis) naar Sydney, Australië[37].

g.      Antonia Caspara Clasina Swarts, geboren circa januari 1905 te Den Haag, overleden op 10 februari 1905 om 21:00 aldaar (1 maand oud)

h.      Johanna Frederika Caspara Swarts, geboren op 22 oktober 1908 te Den Haag, overleden op 75-jarige leeftijd op 4 januari 1984 aldaar[38]. Zij werd ook wel "Tante Jopie"(Jo) genoemd en was kantoorbediende. Zij was gehuwd(1) op 30 juli 1930 te Den Haag met Bartholomeus (Bart) Johannes Haring (Stapper?), geboren op 30 december 1904 te Den Haag. Zij zijn gescheiden op 12 januari 1938 te Den Haag. Zij was gehuwd(2) op 4 september 1946 te Den Haag[39] met Charles Michaël van Hoek, geboren op 27 februari 1921 te Delft. Hij werd administratief afgevoerd op 30 november 1951. Op 17 februari 1972 werd het huwelijk ontbonden in Den Haag. Johanna woonde voor 1937 aan de Molenaarstraat 205 te Den Haag (bij haar moeder Maria Cornelia Pelser) en verhuisde op 14 oktober 1937 naar Oranjelaan 8 te Rijswijk (met haar moeder). Op 1 maart 1940 vertrok ze weer naar Den Haag, naar de Adelheidstraat 137, en op 1 april 1941 naar de Laan van Nieuw O-Indië 29. Voorts woonde ze vanaf 26 februari 1946 aan de Van Heutszstraat op nr. 83, vanaf 22 maart 1949 op Van Tuylstraat 6, vanaf 30 november 1951 op de Oudemansstraat 228, vanaf 3 maart 1952 op de Loenensestraat 114, vanaf 24 oktober 1956 op de Hengelolaan 87 en vanaf 6 januari 1983 op de De Perponcherstraat 103.

i.        Antonia Johanna Caspara Swarts, geboren circa februari 1910 te Den Haag, overleden op 8 maart 1910 om 18:00 aldaar (1 maand oud)

 

 

VIIIf (van VIIb) JOHANNES SWARTS, geboren op 4 november 1874 te Leiden, overleden op 30 april 1959 te Den Haag, manufactuurwerker en kelner(o.a. 1925). Hij woonde te Haarlem en verhuisde op 18 juli 1910 naar Den Haag. Op 16 december 1936 ging hij wonen aan de Hobbemastraat 233.

Hij is getrouwd op 2 juni 1897 te Leiden met

Alida Waasdorp, geboren op 17 april 1876 te Leiden, overleden op 2 juni 1969, dochter van Anthonie Waasdorp(*1832) en Anna Hendrika de Jongh(*1833).

 

Uit dit huwelijk:

 

a.      Alida Johanna Petronella Swarts, geboren op 30 april 1898 te Leiden

b.      Johannes Hubertus Casper Swarts, volgt IXj

c.       Hendrikus Christiaan Antonius Swarts, volgt IXk

d.      Antonius Christiaan Jacobus Swarts, volgt IXl

e.      Wilhelmina Anna Swarts, geboren op 11april 1907 te Haarlem, getrouwd op 11 april 1928 met G van der Meer.

 

 

VIIIg (van VIIc) SIMON ZWARTS, RK, geboren op 18 augustus 1868, overleden op 25 januari 1936,  loopknecht(1900), arbeider in een katoenfabriek en kelner(1917/1931).

Hij is getrouwd op 15 oktober 1890(o.t. 3 oktober) te Leiden met

JANNETJE ROKUS, NH, geboren op 20 november 1864, overleden op 21 augustus 1948, dochter van Jacobus Anthonie Johannes Rokus(1830-1884) en Jansje Verhoog(1826-1866).

 

Uit dit huwelijk:

 

a.      Jacobus Anthonie Johannes Zwarts, volgt IXm

b.      Johanna Sara Zwarts, geboren op 7 februari 1893 te Leiden, overleden op 27 oktober 1957. Zij was eerst Roomsch Katholiek en later protestants en is getrouwd op 4 juli 1917 met Cornelis Wijnandus Delforterie(eerst RK, later prot.), schoenhersteller, geboren op 17 september 1896 te Putten, zoon van Alphonse Paul Delfolterie(1855-1917) en Johanna van den Brom(1864-1946)

c.       Johannes Zwarts, huisknecht(1931), geboren op 17 november 1897 of 23 mei 1898[40] te Leiden, begraven op 19 november 1960 te Amsterdam[41]. Hij is getrouwd (1) op 10 juli 1918 te Leiden met Hendrica Bavelaar (gescheiden). Hij is getrouwd (2) op 5 augustus 1931 te Amsterdam[42] met Anna Maria van Arnhem, strijkster(1915), geboren op 23 augustus 1894 te Bussum[43], dochter van Nikolaas van Arnhem, los werkman(1915) en Martijntje Ruizendaal. Zij was gescheiden (29 augustus 1930) van Willem Majoor met wie ze op 19 mei 1915 te Bussum trouwde.

 

 

VIIIh (van VIId) MATTHEUS SWARTS, kleederbleecker(1922), geboren op 4 maart 1871 te Leiden, overleden op 54-jarige leeftijd op 6 april 1925 te Den Haag. Wonende te Den Haag(1922).

Hij is getrouwd op 15 augustus 1894(o.t. 3 augustus) te Leiden met

MAGDALENA VAN ZONNEVELD, geboren op 27 mei 1870 te Leiden, overleden op 45-jarige leeftijd op 18 april 1916 te Den Haag.

 

Uit dit huwelijk

a.      Fredericus Swarts, volgt IXn

b.      Magdalena Swarts, geboren op 20 mei 1899 te Den Haag, overleden circa 1986

c.       Elisabeth Maria Swarts, geboren op 13 november 1901 te Den Haag, overleden op 27-jarige leeftijd om 6:00 op 1 februari 1929 aldaar (getuigen Gerardus Lambertus …, 69, en Anthonius Stam, 41, boden te Den Haag). Zij was getrouwd met Marinus Antonius Gordijn.

d.      Martha Swarts, geboren op 23 november 1906 te Den Haag, overleden op 35-jarige leeftijd op 22 april 1942 om 7:30 te Loosduinen (getuige Joseph Brochard, 41, bedienaar). Zij was gehuwd met Arie Schaap.

e.      Willem Swarts, geboren op 7 december 1908 te Den Haag, overleden 3-jarige leeftijd op 12 maart 1912 aldaar

f.        Willem Swarts

 

 

VIIIi (van VIIg) JOHANNES ZWARTS, geboren op 29 april 1861 te Den Haag, overleden op 14 januari 1926 te Delft, steenhouwer(1889) en arbeider(1907/1910). Getuige bij het huwelijk van zijn neefjes Johannes Jacobus(1907) en Abraham(1910).

Hij is getrouwd op 16 oktober 1889(afk. 6/13 oktober) te Den Haag(get. Franciscus Zwarts, 47, neef, Abraham Zwarts, 27, broeder, beide steenhouwers, Johannes van Reemss, 26, schoenmaker en Albert Valk, 24, hoornblazer, allen wonende te Den Haag) met

HENDRIKA BERKVENS, geboren 1863/1864 te Wijk bij Duurstede, overleden op 19 april 1925 te Delft, dochter van Theodorus Berkvens, smid te Drumpt gemeente Wadenoyen, en Anna Maria Willemse(overleden voor 1889).

 

Uit dit huwelijk:

 

a.      Abraham Zwarts, volgt IXo

b.      Johannes Theodorus Zwarts, geboren 1890/1891 te Den Haag, overleden op 4 november 1893 te Delft.

c.       Anna Maria Zwarts, geboren op 2 juni 1893 te Delft. Zij is getrouwd op 9 januari 1918 te Delft met Gerrit Arie Kerkhoven, geboren 1890/1891 te Hof van Delft, zoon van Jacobus Johannes Kerkhoven en Petronella van den Berg.

d.      Wilhelmina Petronella Paulina Zwarts, geboren op 29 juni 1894 te Delft. Zij is getrouwd op 23 september 1914 met Dirk Pieter de Ruijter, geboren op 20 mei 1890 te Delft, zoon van Wilhelmus Adrianus de Ruijter en Alida Vitters.

e.      Johannes Theodorus Zwarts, geboren op 19 oktober 1895 te Delft, overleden op 14 november 1896 aldaar.

f.        Hendrika Zwarts, geboren op 9 januari 1897 te Delft, overlijden op 5 maart 1898 te Leiden. Haar overlijden werd aangegeven te Delft.

g.      Hendrika Helena Catharina Zwarts, geboren op 3 oktober 1898 te Delft. Zij is getrouwd op 11 december 1918 te Delft met Jacob Olman, geboren 1890/1891 te Delft, zoon van Jacob Olman en Anna Geertruida Wilhelmina Oosterhoff.

h.      Johannes Gerardus Maria Zwarts, volgt IXp

i.        Theodora Maria Zwarts, geboren op 30 november 1900 te Delft. Zij is getrouwd op 1 juli 1921 te Delft met Johannes van Vliet, geboren 1900/1901 te Delft, zoon van Willem van Vliet en Johanna Frederika Scheenloop.

j.        Emanuel Zwarts, geboren op 29 december 1901 te Delft, overleden op 11 mei 1932 aldaar. Hij is getrouwd op 23 oktober 1925 met Maria Maaike de Klerk, geboren 1904/1905 te Delft, dochter van Josephus Wilhelmus de Klerk en Mijntje Lisebetha Frederika Paerels.

k.       Anna Martina Zwarts, overleden op 7 maart 1904 te Delft(10 maand oud)

l.        Laurentius Zwarts, volgt IXq

 

 

VIIIj (van VIIg) ABRAHAM ZWARTS, steenhouwer, geboren op 21(of 1) augustus 1863 te Den Haag, overleden op 36-jarige leeftijd op 18 juli 1900 om 10:30 te Den Haag (get. Josephus Adrianus Wilhelmus Grijseels, 45, bidder en Engelbertus Heilbron, 56, zonder beroep). Getuige bij het huwelijk van zijn broer Johannes(1889).

Hij is getrouwd op 23 juli 1887 (afk. 13 en 20 juli) te Den Haag (get. Johannes Theodorus Allard, 36, Willem de Graaf, 42, steenhouwers, Adrianus Antonie Bisschop, 42, besteller, en Albertus ten Brummelaar, 24, steenhouwer, allen wonende te Den Haag) met

LAMBERDINA VISSER, overleden na 1907, wonende te Den Haag.

 

Uit dit huwelijk:

a.      Johannes Jacobus Zwarts, volgt IXr

b.      Abraham Zwarts, volgt IXs

c.       Lamberdina Zwarts, geboren op 1 april 1895, overleden op 21 augustus 1947 te Wassenaar. Zij is getrouwd op 22 april 1914 te Den Haag met Johannes Hendricus Krook, loodgieter, geboren op 24 oktober 1894, overleden op 16 november 1968 te Den Haag

d.      Gerardus Martinus Zwarts, volgt IXt

 

 

VIIIk (van VIIg) NICOLAAS ANTONIUS ZWARTS, geboren op 8 augustus 1874 te Rotterdam, overleden op 10 augustus 1950 te Leiden. Hij was meubelmaker en woonde aan de J van Houtkade 190 en de Hoefstraat 73 te Leiden.

Hij is getrouwd op 28 augustus 1895(o.t. 15 augustus) met

Elisabeth Francisca Wilhelmina Cattin, geboren op 16 juli 1875 te Leiden, overleden op 27 november 1940 aldaar, dochter van Ludovicus Nicolaas Cattin en Wilhelmina Dominica van der Klugt.

 

Uit dit huwelijk:

a.      Antonius Nicolaas Zwarts, geboren op 14 januari 1900 te Leiden, overleden aldaar op 7 februari 1963. Hij was meubelmaker en woonde aan de J van Houtkade 190 en de Hoefstraat 73. Hij is getrouwd op 30 augustus 1962 te Leiden met Cornelia Verbiest, geboren op 7 december 1913 te Leiden, overleden op 3 augustus 1998 aldaar (begraven op begraafplaats Rhijnhof).

b.      Geertruida Zwarts, geboren op 23 maart 1908 te Leiden, vertrokken op 8 oktober 1929(administratief afgevoerd) naar Pijnacker. Zij was onderwijzeres. Zij is gehuwd op 30 november 1932 met Jan Lamboo, geboren op 29 april te Tiel, overleden op 24 december 1940 te Zoetermeer. Hij was eerder getrouwd met Adriana de Graaf.

 

 

 

GENERATIE IX

 

IXa (van VIIIa) GABRIËL JACOBUS ZWARTS, geboren op 27 december 1878 te Leiden, overleden op 89-jarige leeftijd op 30 december 1967 aldaar[44]. Hij was hulpmachinist(1902), fabrieksmachinist (ondergeschikt) en laboratoriumRU. Hij woonde te Leiden, aan de P. de la Courtstraat op nr. 55. Op 6 maart 1939 vertrok hij naar de Koninginnestraat 21, op 25 maart 1965 naar Pasteurstraat 3 en op 19 april 1966 naar Zaanstraat 151i.

Hij is getrouwd op 21 mei 1902 te Leiden(getuigen: Cornelis de Haas, Hendrik Ober, Adrianus Niehot, Johannes André) met

ADRIANA WILHELMINA VINKESTEIN, geboren op 6 augustus 1877 te Leiden, overleden op 87-jarige leeftijd op 14 maart 1965 aldaar. Zij was een dochter van Wilhelmus Vinkestein(+) en Adriana Wilhelmina Manders.

 

Uit dit huwelijk:

a.      Johanna Maria Josephina Zwarts, geboren op 1 maart 1903 te Leiden. Pas op 19 april 1966 werd zij administratief afgevoerd van de persoonskaart van Gabriel, dus waarschijnlijk heeft zij bij haar ouders ingewoond tot hun overlijden.

b.      Adriana Wilhelmina Zwarts, geboren op 17 juli 1910 te Leiden. Zij is getrouwd op 25 mei 1932 met W.N. van Bellen.

 

 

IXb (van VIIIa) MARTINUS ZWARTS, geboren op 20 juli 1890 te Leiden, overleden op 71-jarige leeftijd op 12 november 1961 te Utrecht[45]. Hij was opzichter bij de Prov. Utrechtse Elektriciteitsmaatschappij. Hij was woonachtig te Dordrecht vanaf zijn huwelijk tot 1920. Op 12 januari 1920 verhuisde hij naar de Croeselaan 36 te Utrecht, en op 25 april 1957 naar de Schonauwensingel 18­I.

Hij is getrouwd op 4 augustus 1915 met

CORNELIA ANNA HILLENAAR, geboren op 12 februari 1889 te Leiden, overleden op 68-jarige leeftijd op 30 juni 1957 te Utrecht.

 

Uit dit huwelijk:

[ivm privacy niet weergegeven]

 

 

IXc (van VIIIa) ADRIANUS ZWARTS, geboren op 22 maart 1895 te Leiden, overleden op 83-jarige leeftijd op 22 februari 1979 te Rotterdam[46]. Hij was opzichter bij de RET, en deed een technisch ambt bij de RET, 1e klas (als ondergeschikte). Hij was eerst woonachtig te Leiden, verhuisde tussen 1921 en 1931 naar Den Haag en woonde vanaf 2 februari 1931 te Rotterdam. Op 23 mei 1934 verhuisde hij naar de Spiegelnisserkade 33a, op 19 januari 1969 naar de Naberstraat 22 en op 3 januari 1972 naar de Hamakerstraat 114.

Hij is getrouwd op 7 juli 1920 met

CORNELIA MARIA FISSER, geboren op 31 oktober 1894 te Leiden, overleden op 74-jarige leeftijd op 13 juli 1967 te Rotterdam.

 

Uit dit huwelijk:

[ivm privacy niet weergegeven]

 

 

IXd (van VIIIb) SIMON PETRUS ZWARTS, geboren op 5 november 1880 te Leiden, overleden op 11 februari 1940 te Den Haag[47]. Hij was arbeider. Bij zijn huwelijk heeft hij onder ede verklaard dat zijn vader sedert vele jaren afwezig is en dat hij onbewust is van diens al of niet in leven zijn zodat hij diens toestemming tot zijn huwelijk niet kon bekomen. Simon was in ieder geval woonachtig te Den Haag tussen 1907 en 1911, maar woonde daarna ook enige tijd in Schaesberg. Op 8 juli 1918 verhuisde hij weer naar Den Haag, vanaf 30 januari 1939 woonde hij aan de Parallelweg 155.

Hij is getrouwd op 11 september 1907(afk. 1 en 8 september) te Den Haag(getuigen: Gerardus Adrianus Jona, 25, vuurstoker, broer, en Johannes Petrus Zwarts, 22, arbeider) met

SOPHIA MARIA JONA, geboren 1879/1880 te Den Haag, dochter van Gerardus Adrianus Jona, arbeider te Den Haag, en Geertruida Adriana van Dijk.

 

Uit dit huwelijk:

a.      Geertruida Adriana Zwarts[48], geboren op 17 december 1907 te Den Haag, overleden op 10 oktober 1974 Amsterdam. Zij is getrouwd op 11 augustus 1943 te Den Haag met Pieter Noorda, geboren op 8 augustus 1892 te Den Helder, overleden op 28 oktober 1947 te Den Haag, zoon van Pieter Noorda(1863-1926) en Akke Smits(1866-1926). Hij is eerder getrouwd op 3 maart 1915 te Den Haag met Maria Johanna Jona, geboren op 15 maart 1895 te Den Haag, overleden op 13 juli 1942 aldaar, dochter van Gerardus Adrianus Jona en Geertruida Adriana van Dijk.

b.      Johanna Zwarts, geboren op 7 oktober 1909 te Den Haag.

c.       Sophia Maria Zwarts, geboren op 4 februari 1911 te Den Haag.

 

 

IXe (van VIIIb) NICOLAAS ZWARTS, geboren op 18 januari 1882 om 05:00 te Den Haag(get. Johannes Martinus Geneste(66, zonder beroep) en Dirk van der Tas(won. Leiden). Hij vertrok in 1904 naar Ned. Indië en werd KNIL-soldaat. Hij trouwde een Javaanse vrouw. Een N. Zwarts stond op de passasierslijst van de Grotius van Batavia naar Amsterdam(vertrokken 25-01-1912, aangekomen 17-02-1912 te Genua) en op de Jan Pieterszoon Coen van Batavia naar Rotterdam (vertrokken 24-02-1926). Niet zeker of het hier om Nicolaas Zwarts gaat.

Hij is getrouwd op 17 augustus 1918 te Magelang (Java) met

PAULINE STEKKINGER, geboren in 1899.

 

Uit dit huwelijk:

[ivm privacy niet weergegeven]

 

 

IXf (van VIIIb) RUDOLF MARTINUS ZWARTS, geboren op 10 mei 1887 te Den Haag, overleden op 89-jarige leeftijd op 17 juni 1976 aldaar[49]. Hij was vleeschhouwer(1922) en slager. Hij heeft gewoond in Hamburg en vestigde zich op 21 december 1918 in Den Haag. Op 19 oktober 1938 vestigde hij zich op Paramaribostraat 101, op 14 september 1939 op Werfstraat 77, op 23 augustus 1940 op De Vliegerstraat 23, op 28 november 1941 op Herderslaan 43, op 28 april 1942 op Fahrenheitstraat 268, op 19 december 1951 (ten tijde van zijn tweede huwelijk) op Veluweplein 29, op 13 januari 1972 in de Doorniksestraat op nr. 30, op 26 oktober 1973 op Medenblikstraat 275 en op 18 mei 1976 op Randveen 64.

Hij is getrouwd (1) op 15 maart 1922 te Den Haag(getuigen Franciscus Joseph Wesenaar, 53, en Paulus Borgmeijer, 46, gemeenteboden wonende te Den Haag) met

JOHANNA WILHELMINA OTTEN, geboren op 13 november 1892 te Elst, dochter van Theodorus Bruggeling(+voor 1922)[50] en Christina Hommerson(+na 1922). Zij zijn gescheiden op 15 november 1951 te Den Haag.

Hij is getrouwd (2) op 19 december 1951 te Den Haag met

HELENA HOOGENDOORN, geboren op 16 mei 1902 te Alphen a/d Rijn, overleden op 62-jarige leeftijd op 2 augustus 1964 te Den Haag.

 

Uit het eerste huwelijk:

[ivm privacy niet weergegeven]

 

 

IXg (van VIIIc) PETRUS ZWARTS, geboren op 30 september 1890 te Haarlem, overleden op 82-jarige leeftijd op 30 mei 1973 aldaar[51]. Hij was arbeider(1913) en hulpstraatmaker. Hij woonde voor 1914 in Zandvoort en vestigde zich op 4 december 1914 te Haarlem, Indischestraat 134. Op 16 februari 1968 verhuisde hij naar Westerhoutpark 36.

Hij is getrouwd op 13 november 1913 te Zandvoort(getuigen Cornelis Zwarts, 24 jaar, kastenmaker te Haarlem, broer en Jacob Terol, 24 jaar, arbeider te Zandvoort, broer) met

ELISABETH TEROL, geboren op 16 mei 1893 te Zandvoort(in de Zuidbuurt), dochter van Pieter Terol(+1939) en Sijtje Schuiten(+1942)

 

Uit dit huwelijk:

a.      Catharina Zwarts (Rien), geboren op 30 april 1914 te Haarlem, overleden op 84-jarige leeftijd op 25 juli 1998 aldaar. Zij is getrouwd op 28 augustus 1954 met J. Roffel.

[ivm privacy niet weergegeven]

 

IXh (van VIIId) JOHANNES JEROEN ZWARTS, geboren op 16 december 1908 en overleden voor 2003[52]. Hij woonde tussen 1921 en 1936 te Zijpe.

Hij was getrouwd met

AFRA MARIA OOIJEVAAR[53], geboren op 28 april 1913 te Heilo, overleden op 1 mei 2003 te 't Zand (begraven op 6 mei op het RK kerkhof), dochter van Cornelis Ooijevaar en Afra Maria Reinders[54].

 

Uit dit huwelijk:

[ivm privacy niet weergegeven]

 

 

IXi (van VIIIe) RENÉ ALEXANDER SWARTS, geboren op 7 april 1900 te Den Haag om 18:00(get. Leonard Erasmus 't Hart(49, bode) en Engelbertus Heilbron(56)), overleden op 15 januari 1962 te Amsterdam. Hij was Rooms Katholiek. René Alexander Swarts was fourier, werkte bij een afwikkelingsbureau en als administrateur bij een verzorgingshuis. Hij was sergeant majeur adjudant. In september 1919 werd hij opgeroepen voor de militaire dienst van de lichting van 1920. Hij had lotingsnummer 925 en werd ingedeeld bij het 21e regiment infanterie. Waarschijnlijk werd hij gelegerd in Kampen, waarna hij op 30 oktober 1923 werd ingeschreven in Den Haag(na zijn huwelijk). Op 11 november 1925 verhuisde het gezin naar Kampen, Oudestraat 240 en vrij kort daarna, op 10 december 1925 naar de Geert van Woustraat 68. Op 23 juni 1928 vertrokken ze naar Ginneken. Hij woonde verder nog in Leeuwarden en vanaf 28 april 1936 aan de Albert Hahnstraat op nummer 3 in Amersfoort. Hij overleed aan een hartaanval.

Hij is getrouwd op 12 oktober 1923(afk. 4 augustus) te Den Haag(getuigen: Johannes Adrianus in 't Veldt, 43, aannemer van bouwwerken, wonende te Den Haag en Adrianus Johannis van den Broeke, 48, spoorwegconducteur, wonende te Roermond) met

JUDITH ELISABETH VAN IPEREN, geboren op 17 april 1899 te ´s-Gravendeel, overleden op 17 januari 1982 te Amersfoort, dochter van Bastiaan Pieter van Iperen(1871-1955), timmerman te ´s-Gravendeel, en Wilhelmina Pietertje Maria van den Broeke(*1877). Zij verhuisde op 27 maart 1922 van Dordrecht naar Den Haag. Voor de toestemming van haar vader voor haar huwelijk werd 'de tusschenkomst van den Kantonrechter' ingeroepen. Ze woonde vanaf 12 april 1979 in het bejaardentehuis aan de Burgemeester de Widtstraat nummer 5-83. Zij was mogelijk eerder gehuwd(1921) met C. Reedijk Az.

 

Uit dit huwelijk:

  1. René Alexander Swarts, [ivm privacy niet weergegeven]
  2. Wilhelmina Maria Swarts, geboren op 12 juli 1927 te Kampen, overleden aldaar op 20 juli 1927(om 3:00, aangegeven door Marinus Abraham Brouwer en Lammert Veldkamp)

[ivm privacy niet weergegeven]

 

 

IXj (van VIIIf) JOHANNES HUBERTUS CASPER SWARTS, geboren op 2 februari 1900 te Leiden, overleden op 9 augustus 1957 te Rijswijk. Hij woonde aan de Laan te Blothinge. Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurig, doch geduldig lijden; voorzien van de HH Sacramenten der stervenden onze geliefde man en zorgzame vader, behuwd-, Grootvader, zoon, Broeder, Behuwdbroeder en oom, Johannes Hubertus Casper Swarts(57). Uit aller naam: EM Swarts-Hendriks. Rijswijk, 9-8-1957 Laan te Blothinge. Johannes werd begraven op de RK begraafplaats Van Vredenburchweg te Rijswijk. Hij zou 16 kinderen hebben gehad, waarvan echter niet allen de naam Swarts dragen.

Hij is getrouwd op 31 oktober 1923 (huwelijksafkondiging op 20 oktober[55]) met

PETRONELLA MARIA VAN DE WETERING(gescheiden op 2 januari 1936), geboren 1900/1901 te Berghem, overleden in 1982. Zij woonde te Den Haag en was een dochter van Antoon van de Wetering(overleden voor 1923) en Johanna Berdina Janssen(overleden na 1923), wonende te Arnhem.

Getuigen bij het huwelijk waren Franciscus Joseph Wesenaar, 55 en Peter Klootwijk, 36, gemeenteboden wonende te Den Haag.

Hij is getrouwd(2) met

E.M. HENDRIKS

 

Kinderen:

[ivm privacy niet weergegeven]

 

 

IXk (van VIIIf) HENDRIKUS CHRISTIAAN ANTONIUS SWARTS, geboren op 18 december 1902 te Katwijk, overleden op 13 november 1968 te Geleen. Hij was hulprechercheur en rijwiel- en motorhandelaar. Hij woonde eerst in Haarlem, vanaf 18 juli 1910 in Den Haag, vanaf 30 oktober 1934 aan de Miquelstraat 15, vanaf 28 mei 1946 aan de Ger Reyntstraat 33, vanaf 13 april 1948 aan de Azaleastraat 57 en vanaf 40 oktober 1950 aan het Scheldeplein nr. 6. Op 27 mei 1960 is hij verhuisd naar de Van Ostadestraat 9 in Geleen. Hij zou in het verzet hebben gezeten en ondergedoken[56].

Hij is getrouwd(1) op 4 maart 1925 (afk. 21 februari) te Den Haag (get. Franciscus Joseph Wesenaar, 56, en Benjamin Viaene, 37, gemeenteboden, wonende te Den Haag) met

MARGARETHA GOUTIER, geboren op 11 september 1901 te Den Haag, overleden op 8 juli 1959 aldaar, dienstbode(1925), dochter van Hendrik Jacobus Goutier, timmerman te Den Haag, en Cornelia Hendrika Kuneken. Zij is administratief afgevoerd op 28 mei 194…

Hij is getrouwd(2) op 9 september 1959 te Den Haag met

NIESJE BAKKER, geboren op 11 april 1917 te Harderwijk

 

Uit het eerste huwelijk

[ivm privacy niet weergegeven]

 

 

IXl (van VIIIf) ANTONIUS CHRISTIAAN JACOBUS SWARTS, geboren op 30 juni 1904 te Haarlem, overleden op 6 mei 1968 te Den Haag. Hij was kok en voor hij overleed, langdurig ziek. Naar Duitsland gedeporteerd geweest in januari en terug in februari 1945.

Zij woonden in de Kastanjelaan 70 in Rijswijk en van 13 april 1944 t/m 20 juni 1944 aan de Markt 4 te Wageningen en kwamen terug op 20 juni 1944 (vier dagen na de geboorte van hun zoon Rob)

Zij zijn verhuisd 3 december 1945 naar Laurierstraat 3c te Den Haag, op 8 maart 1946 naar de Van Kinsbergenstraat 158, op 27 april 1953 naar de Max Havelaarstraat 32, op 10 november 1958 naar de Daltonstraat 20 te Den Haag.

Hij is getrouwd op 6 juli 1938 met

ARINA VAN ZON. Geboren 11 maart 1919, overleden 12 december 1997 (herseninfarct) in Lelystad, dochter van Arie van Zon(1887-1962) en Trijntje Koper(1886-1969).

Uit dit huwelijk:

[ivm privacy niet weergegeven]

 

 

IXm (van VIIIg) JACOBUS ANTHONIE JOHANNES ZWARTS, magazijnbediende, geboren op 2 januari 1892 te Leiden, overleden op 16 oktober 1936 te Bussum.

Hij is getrouwd op 5 april 1916 te Bussum met

ANNA CATHARINA COORN, geboren op 19 augustus 1897 te Bussum, overleden op 5 juni 1946 te Naarden[57], dochter van Ruurd Coorn, gemeente-arbeider en Niesje Boer Rookhuijzen. Zij woonde voor 1917 te Leiden en verhuisde op 11 oktober 1917 naar Bussum. Vanaf 9 januari 1818 woonde het gezin aan de Lutgardisstraat 12 aldaar.

 

Uit dit huwelijk:

[ivm privacy niet weergegeven]

  1. Niesje Zwarts, geboren op 9 mei 1918 te Bussum, overleden op 6 april 1920 aldaar.

[ivm privacy niet weergegeven]

 

 

 

IXn (van VIIIh) FREDERICUS SWARTS, geboren op 14 maart 1896 te Den Haag, overleden op 1 mei 1949 aldaar. Hij was administratenier(1922) en bedrijfsleider en woonde vanaf 2 november 1934 aan de Beekbergenstraat 6, vanaf 7 oktober 1941 aan de Apeldoornschelaan 23 en vanaf 26 november 1943 in de Kepplerstraat op nr. 56 te Den Haag.

Hij is getrouwd op 20 december 1922 (afk. 9 december) te Den Haag (get. Marinus Antonius Gordijn, 22, groentenhandelaar, en Hendricus Martinus Anton Votel, 52, schoenmaker, vader der bruid, beiden wonende te Den Haag) met

ALLEGONDA GRADA MARIA VOTEL, geboren op 9 april 1891 te Den Haag, overleden op 6 april 1963 aldaar, hoedenmaakster(1922), dochter van Hendricus Martinus Anton Votel, schoenmaker te Den Haag en Henriette Antoinette Sophia Louise Volbrecht.

 

Uit dit huwelijk:

[ivm privacy niet weergegeven]

 

IXo (van VIIIi) ABRAHAM ZWARTS, bakkerloper, geboren op 18 oktober 1889 te Den Haag, overleden op 18 juli 1924 te Druten[58]. Hij woonde aan de Geerweg en de Brasserkade te Delft(hier zijn ook zijn kinderen geboren). Hij had een relatie met zijn schoonzus Sara Brakel(gehuwd[59] met Cornelis Johannes Marinus Winkel[60]). Volgens geruchten werd zij zwanger van hem. Ze pleegden samen zelfmoord door zich in de Waal te laten verdrinken, verbonden met een riem[61]:

HAAGSCHE COURANT VAN DINSDAG 22 JULI 1924

Twee lijken opgehaald

Te Deest werden uit de Waal opgevischt de lijken van een man en een vrouw, welke door een gordel aan elkaar waren verbonden. Uit het geen op de lijken werd aangetroffen maakt men op, dat de personen van hier afkomstig zijn en te Nijmegen zijn verdronken.

Hij is getrouwd op 18 oktober 1907 te Delft met

GRIETJE ELISABETH WINKEL, geboren op 14 maart 1889 te Delft, overleden na 1930, dochter van Duco Winkel(1866-1909) en Maatje Geertruida Daane(1867-1933)

 

Uit dit huwelijk:

a.      Duco Zwarts, volgt Xh

b.      Hendrika Zwarts, geboren op 16 januari 1910 te Delft

c.       Maatje Geertruida Zwarts, geboren op 10 september 1911 te Delft

d.      Johannes Marinus Cornelis Zwarts, volgt Xi

[ivm privacy niet weergegeven]

 

 

IXp (van VIIIi) JOHANNES GERARDUS MARIA ZWARTS, geboren op 1 oktober 1899 te Delft, overleden op 8 juni 1950 aldaar. Hij was fabrieksarbeider bij de NKF en woonde aan de Colignystraat 77, vanaf 28 juni 1941 aam de Colignystraat 79 en vanaf 29 februari 1947 aan het Koningsplein op nr. 27.

Hij is getrouwd op 25 juni 1931 te Delft met

EVERDINA MARGARETHA HAAK, geboren op 25 juni 1903 te Delft. Zij is op 21 februari 1947 administratief afgevoerd.

 

Uit dit huwelijk:

a.      NN Zwarts, doodgeboren op 16 februari 1932 te Delft.

[ivm privacy niet weergegeven]

b.      Leendert Zwarts, geboren 1937/1938 te Delft, overleden op 23 december 1940 aldaar.

 

 

IXq (van VIIIi) LAURENTIUS ZWARTS, geboren op 25 juli 1904 te Delft, overleden op 8 december 1978 aldaar. Hij was werkman, voorman hefmag, knecht landmacht en truckchauffeur. Hij woonde Frederik Hendrikstraat 50, vanaf 18 februari 1938 Vlamingsteeg 4 en vanaf 29 juli 1964 Houthaak 4 te Delft.

Hij is getrouwd(1) op 10 juli 1925 te Delft met

GEERTRUIDA MARGARETHA ENGEL, geboren op 5 augustus 1905 te Hof van Delft, overleden op 1 mei 1928 te Delft, dochter van Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik Engel en Aafje van Heerde.

Hij is getrouwd(2) op 14 februari 1930 te Delft met

ALIDA HENDRIKA MARIA NIEUWPOORT(gescheiden op 24 juni 1936 te Delft), geboren op 22 december 1900 te Delft

Hij is getrouwd(3) op 18 februari 1938 te Delft met

GERRITJE BOEF, geboren op 27 augustus 1904 te Rotterdam. Zij had uit een eerder huwelijk twee kinderen: Johannes de Bruijn, geboren op 10 mei 1924 te Rotterdam, vertrokken op 4 oktober 1946 naar Schiedam en Hendrik Pieter de Bruijn, geboren op 12 juli 1930 te Delft, vertrokken op 17 september 1947 naar Noordwijk.

 

Uit het eerste huwelijk:

a.      Johannes Zwarts, geboren op 27 december 1925 te Delft, overleden op 26 januari 1927 aldaar.

 

Uit het derde huwelijk:

[ivm privacy niet weergegeven]

 

 

IXr (van VIIIj) JOHANNES JACOBUS ZWARTS, geboren op 2 oktober 1882 te Den Haag, overleden op 71-jarige leeftijd op 21 juni 1954 aldaar. Hij was opperman(1907/1910) en later broodbezorger (ondergeschikte). Hij werd erkend bij het huwelijk van zijn ouders. Hij was getuige bij het huwelijk van zijn broer Abraham(1910). Hij woonde vanaf 1 februari 1939 aan de Peilstraat 25 te Den Haag, verhuisde op 11 november 1952 naar de Van Stelkweg 12, maar ging terug naar de Peilstraat 25 op 30 juli 1953.

Hij is getrouwd op 8 mei 1907 (afk. 28 april/5 mei) te Den Haag (get. Johannes Zwarts, 45, arbeider, oom, wonende te Delft, Cornelis Marinus van Hoek, 45, Bartholomeus Heppener, 39 en Wilhelmus Petrus Heppener, allen zonder beroep en wonend te Den Haag) met

KLAZINA MARIA ALEXANDRIA LANGENDOEN, geboren op 25 augustus 1882 te Nieuwenhoorn, overleden op 71-jarige leeftijd op 7 juni 1954 te Den Haag, (niet erkende) dochter van Leentje Langendoen(1845-na 1907)

 

Kinderen:

a.      Lammerdina Zwarts, geboren op 19 augustus 1907 te Den Haag, overleden op 14-jarige leeftijd op 19 mei 1922 aldaar (get. Nicolaas Liliakus, 45, en Jan Timp, 55, beiden boden te Den Haag)

b.      Johannes Jacobus Zwarts, geboren op 22 februari 1909 te Den Haag. Hij is getrouwd op 27 december 1933 met H.J. Leijendekkers (huwelijksafkondiging 16 december[62]).

c.       Abraham Zwarts, volgt Xj

[ivm privacy niet weergegeven]

 

 

IXs (van VIIIj) ABRAHAM ZWARTS, geboren op 24 juli 1887 te Den Haag, overleden op 68-jarige leeftijd op 31 mei 1956 aldaar[63]. Hij was arbeider, vloerenlegger(1930) en koopman in groenten en fruit. Hij woonde (24 januari 1930) op de Ged. Sloot 15 te Den Haag.

Hij is getrouwd op 5 januari 1910(afk. 26 december 1909) te Den Haag(getuigen: Johannes Martinus Rehorst, 47, broodbezorger, Johannes Zwarts, 48, arbeider, oom, Johannes Zwarts, 27, opperman, broer, en Frederikus Leonardus Groenerwegen, 33, stukadoor, allen wonende te Den Haag) met

CORNELIA VISSER, geboren op 26 oktober 1888 te Leiden, wonende te Den Haag, dochter van Jannetje Visser, wonende te Den Haag.

 

Uit dit huwelijk:

a.      Abraham Zwarts, volgt Xk

b.      Wilhelmina Petronella Zwarts, geboren op 2 mei 1910 te Den Haag, gehuwd op 15 november 1939 met D.H. Prosman.

c.       Dina Cornelia Zwarts, geboren op 25 juli 1911 te Den Haag, gehuwd op 5 augustus 1936 met P.F. Dame.

d.      Johanna Maria Zwarts, geboren op 4 januari 1914 te Den Haag, gehuwd op 4 augustus 1937 met A. Kouwenhoven.

[ivm privacy niet weergegeven]

 

 

IXt (van VIIIj) GERARDUS MARTINUS ZWARTS, geboren 8 oktober 1897 te Den Haag, overleden op 70-jarige leeftijd op 15 juni 1968 aldaar[64]. Hij was arbeider, en werkzaam bij de gemeentereiniging. Hij woonde Schlegelstraat 78 te Den Haag (19 april 1932).

Hij is getrouwd op 14 maart 1928 (afk. 3 maart) te Den Haag (getuigen: Petrus Hendricus Jozefus van den Boom, 26, kleermaker, broer en Harmanus Johannes Josephus Heuleman, 42, bode bij een verzekeringsmaatschappij, beide wonende te Den Haag) met

GEERTRUIDA JOHANNA JOSEPHINA VAN DEN BOOM, geboren op 7 november 1894 te Den Haag, overleden op 62-jarige leeftijd op 31 maart 1957 aldaar, dochter van Josephus Gerardus Johannes van den Boom, stukadoor te Den Haag en Geertrui Christina Zalm.

 

Uit dit huwelijk:

[ivm privacy niet weergegeven]

 

 

 

GENERATIE X

 

Xh (van IXo) DUCO ZWARTS, arbeider(1930), geboren op 31 december 1907 te Delft, overleden op 16 juni 1993 te Australië. Zij zijn in 1956 geëmigreerd naar Canberra, Australië.

Hij is getrouwd op 5 augustus 1931 te Den Haag met

WOUTRINA VAN ECK, geboren op 6 juli 1909

 

Uit dit huwelijk:

[ivm privacy niet weergegeven]

 

Xi (van IXo) JOHANNES MARINUS CORNELIS ZWARTS, arbeider(1930) en vleeschhouwer(1937/1945), geboren op 25 december 1912 te Delft.

Hij is getrouwd op 31 december 1930 te Den Haag (get. Cornelis Johannes Marinus Winkel, 39, oom, wonende te Rijswijk, en Duco Zwarts, 22, broer, wonende alhier, arbeiders) met

WILHELMINA VAN DER MEER, geboren in 1914 te Den Haag, dochter van Willem Hermanus van der Meer, azijnmaker te Den Haag, en Maria Geetruida van Rooij.

 

Uit dit huwelijk:

 

a.      Grietje Elisabeth Zwarts, geboren juli/augustus 1937, overleden op 2 december 1937 om 12:15 te Den Haag (get. Jacob van Rijp, 33, bedienaar), 4 maand oud.

b.      Johannes Martinus Zwarts, geboren 1943/1944 te Den Haag, overleden op 1-jarige leeftijd op 24 maart 1945 om 22:30 te Den Haag (get. Arie Drop, 36, bedienaar).

 

 

Xj (van IXr) ABRAHAM ZWARTS, geboren op 29 oktober 1910 te Den Haag.

Hij is getrouwd op 8 maart 1939 (huwelijksafkondiging 25 februari[65]) met

M.T. JOZEE

 

Uit dit huwelijk:

a.      Maria Zwarts, mogelijk geboren op 10 april 1940[66].

 

 

Xk (van IXs) ABRAHAM ZWARTS, geboren op 12 september 1908 te Den Haag. Hij was groentenhandelaar (1930).

Hij is getrouwd op 27 augustus 1930 (afkondiging op 16 augustus) te Den Haag (get. Jan Smits, 28, telegrambesteller, en Frans Bleyrie, 28, loodgieter, beide wonend te Den Haag) met

GERRITJE ALIDA VAN KRUISTUM, geboren 1912/1913 te Heerhugowaard, dochter van Aart van Kruistum, opperman te Den Haag, en Grietje Kuijper. Zij was dienstbode (1930).

 

Uit dit huwelijk:

a.      NN, geboren op of voor 22 mei 1939[67].

 

 

 

 

 

 

Genealogie van Laurentius Schwartze

Dorian Swarts, augustus 2002- september 2007(versie 3.651)

Dorian Swarts en Rein Swarts 1993-2007

Laatste aanvulling: 18 september 2007

Met dank aan:

Huib Swarts

Rob Swarts, Bergen op Zoom

Jan Sommeling

Duco Winkel

Peter Zwarts

Jan Brakenhoff

 

Geraadpleegde bronnen:

Collectie persoonskaarten CBG

Gemeentearchief Leiden

Bronnen op het internet(o.a. Gemeentearchief Delft, familysearch, geneanet, website VOC, akten BS Den Haag, genlias)

Rijksarchief te Den Haag

Centraal Bureau voor de Genealogie Gens Nostra

Artikel P.C. Zwarts & Delfolterie in Rijnland(jaren '60)

 

1[1] P.C. Zwarts baseert zich hierbij op Dr. Swientek "das Geschlecht der Swarte"

[2] Ongeveer 7 km ten westen van Drensteinfurt

[3] Ongeveer 15 km ten oosten van Drensteinfurt

[4] Een Laurens Swart, die in Leiden huwde, was afkomstig van Leuven

[5] Ongeveer 10 kilometer van Drensteinfurt

[6] In de index van het begraafregister staat, vermoedelijk foutief, 1765 vermeld.

[7] 880 folio 458

[8] Bij haar huwelijk met Fredrik

[9] Elisabeth Sonderseur had uit haar huwelijk met Joannes Chattilion de volgende kinderen:

a.       Joannes, ged. 24-06-1732 RK Bakkersteeg, get. Joannes van Cleef, Anna Sonderseur

b.       Maria, ged. 01-12-1733 RK Bakkersteeg, get. Christina de Hoet

c.       Clementia, ged. 24-11-1735 RK Bakkersteeg, get. Maria Croes

d.       Philippus, ged. 29-10-1738 RK Bakkersteeg, get. Philippe Chapillon, Anna Stroombier(conjugens)

[10] 877 folio 119

[11] 1171 folio 16

[12] ambachtsman die gietwaren uit geel koper of messing vervaardigt

[13] Bron: website VOC, opvarenden van de schepen. Hij had geen maandbrief, maar wel een schuldbrief. DAS en reisnummer 4469.1. Inventaris 13251, folio 166.

[14] Het is niet zeker of dit de juiste overlijdensdatum van Casper Zwarts is: in het begraafregister wordt een Casper Swarts begraven tussen 10 en 17 maart 1770 in het Papegaaijsbolwerk. Dit kan echter niet de juiste datum zijn, aangezien hij in 1772 nog een dochter liet dopen. Misschien moet het 1779 zijn?

[15] Nog niet opgezocht op microfiche, de exacte datum kan afwijken.

[16] S.A. 1845 nr. 34

[17] S.A. 1837 nr. 21, 26

[18] schepenhuwelijken

[19] 1171 folio 57

[20] Willem Willenz Blom, geboren op 20 juni 1713 te Leiden, zoon van Willem Blom en Anna van Munster(geh. 07-04-1700) trouwde op 14-04-1742 met Elisabeth Sirat.

[21] Aangezien hier niet vermeld stond "3 kinderen" zou deze "Frederik Swarst" ook wel zijn neef kunnen zijn geweest

[22] of 11 november

[23] Niet gecheckt

[24] Persoonskaart

[25] Ik had hier staan 15-04-1838 te Leiden(waarbij zijn oom Matthijs en Pieter Timp getuigen waren), maar deze datum is waarschijnlijk onjuist(te kort na de geboorte van zijn broer Franciscus) en komt ook niet overeen met de overlijdensakte. Bron geboorte: bevolkingsregister Gouda 1860-1880.

[26] Huwelijksafkondigingen op 26 januari en 3 februari 1867

[27] of Fernandus?

[28] Aangiftedatum

[29] Overlijdensdatum en tijd nog nakijken op microfiche

[30] Aangiftedatum

[31] Bron: Haags Bevolkingsregister

[32] Persoonskaart

[33] Verder woonde te Zijpe Hendrica M. Zwarts, geb. 08-08-1937. Ook een Hendrika Margaretha Zwarts (x NN van den Berg, in leven), geboren 20-12-1924 te Anna Paulowna en overleden op 23-09-2004 te Blokker (gecr. 29-09-2004 te Schagen) is in dat kader interessant.

[34] Johannes Zwarts had bij haar de volgende stiefkinderen: Florentius Anthonius Martinus van den Berg(*02-01-1923), Hendricus Anthonius van den Berg(*30-11-1926), Maria Agatha Jerona van den Berg(*12-03-1928), Adriana Maria Jacoba van den Berg(*06-04-1929), Martina Cornelia Hendrica van den Berg(*24-07-1931), Johannes Jeroen van den Berg(*22-05-1934) en Gerardus Cornelis Marie van den Berg(*25-02-1936). Alle kinderen werden geboren te Anna Paulowna.

[35] Zie www.ooijevaar.info

[36] Bron: krant Het Vaderland

[37] Bron: http://naa12.naa.gov.au/scripts/ItemDetail.asp?M=0&B=7260754

[38] Persoonskaart

[39] Uit dit huwelijk: Marlene van Hoek, geboren op 4 september 1947, gehuwd op 29 juni 1971 met J.F. Glastra. Een J.F Glastra woont thans (2007) aan de Kwartelstraat 19 te Delft.

[40] Juiste datum via gezinskaarten te achterhalen

[41] Graf 3-75-D-216

[42] akte 4D, 25

[43] Bron: gezinskaarten Amsterdam

[44] Persoonskaart

[45] Persoonskaart

[46] Persoonskaart

[47] Persoonskaart

[48] Bron: http://home.hetnet.nl/~j.pomstra/gennoord.htm#BM2470

[49] Persoonskaart

[50] Uit dit huwelijk werd 1 zoon geboren, Jacob Theodorus Bruggeling, op 26 augustus 1915 te Rijswijk.

[51] Persoonskaart

[52] Geen persoonskaart van hem beschikbaar, dus waarschijnlijk niet erg lang geleden overleden.

[53] Niet 100% zeker of Johannes Jeroen Zwarts de zoon is van Johannes Zwarts & Hendrica van den Berg, maar hij was getrouwd met de zus van Bernardus Ooijevaar, die getrouwd was met hun dochter Maria Geertruida.

[54] Bron: www.ooijevaar.dds.nl

[55] Bron: krant Het Vaderland

[56] M.C. van Rijssel

[57] Persoonskaart

[58] Overlijdensakte van Abraham Zwarts, akte nr. 92: Heden twee en twintigste juli negentien honderd vier en twintig is door mij, Ambtenaar van den Burgelijkestand der Gemeente 's-Gravenhage, ingeschreven een. Ingevolge de tweede alinea van het Burgerlijk Wetboek, ontvangen uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Druten waaruit blijkt, dat aldaar op den Achtiende dezer des namiddags ten ure 7: in de rivier is aangetroffen het lijk van Abraham Zwarts oud vier en dertig jaren bakkerlooper geboren en wonende alhier echtgenoot van Grietje Elisabeth Winkel zonder beroep wonende alhier. Zoon van Johannes Zwarts en Hendrika Berkvens zonder beroep en wonende te Delft.

[59] 20-06-1913

[60] geboren 01-08-1891, overleden 06-07-1934

[61] Bron: Duco Winkel

[62] Bron: De Nieuwe Courant

[63] Persoonskaart

[64] Persoonskaart

[65] Bron: Het Vaderland

[66] Toen was haar moeder bevallen van een dochter, bron: Het Vaderland

[67] Moeder op die datum bevallen, bron: Het Vaderland