BRONNEN

De meeste gegevens die op deze site staan zijn door mij en mijn vader zelf opgezocht in verschillende archieven. Dat geldt vooral voor de takken Beld, Olijve en Klok. Bij Swarts zijn de gegevens in Leiden wel opgezocht in het archief, maar enkele van de overige takken komen van het internet; óf van de mormonen, óf van sites van andere genealogen. Deze sites staan zoveel mogelijk bij de Links vermeld.

 

Geraadpleegde archieven:

Swarts:

*RA Zuid-Holland

GA Leiden

GA Dordrecht

SA Zevenbergen

 

Beld:

RA Drenthe

RA Overijssel

RA Friesland

GA Bonn

Standesamt Bonn

Standesamt Beuel

 

Klok:

RA Drenthe

Groninger Archieven

RA Friesland

 

Olijve:

RA Drenthe

RA Friesland

Groninger Archieven

 

Geraadpleegde boeken:

Drie verwante geslachten van Driel

Voorlopig stamboek Van Riede

De geslachten Cranendonck in Holland

Onze Voorouders deel IV(Leiden)

 

Overige gebruikte bronnen:

De parenteel van Doen Beijensz I(diskette)

 

*RA= Rijksarchief

SA= Streekarchief

GA= Gemeentearchief

 

D Swarts, 2001-2003

 

terug naar de startpagina