Complexe Getallen
Home De basis Fractals Derdegraads-
vergelijkingen

De basis

In dit onderdeel beginnen we met het leggen van de basis voor het rekenen met complexe getallen. Vervolgens gaan we bekijken wat voor gevolgen het introduceren van complexe getallen in verschillende wiskundige gebieden voor gevolgen heeft.

Huub Brouwer Martin van Meerkerk