Informatie
De ziekte van Bechterew
De ziekte van Bechterew, spondylitis ankylopoëtica (SA) is een reumatische aandoening. De ziekte ontstaat meestal tussen het 20e en 30e levensjaar. Het is met name een aandoening van het bekken en de wervelkolom. Door ontstekingen vindt er aantasting van de gewrichten plaats. Er ontstaat botgroei en daardoor verstijving van de gewrichten. De pijn komt vooral doordat de kapsels en banden van de gewrichten die boven het vastgegroeide deel zitten overbelast worden.
Erfelijke factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte van Bechterew.
De ziekte kan grillig verlopen, met afwisselend betere en slechtere periodes.
Pijn vermindert vaak na bewegen, zoals zwemmen en oefeningen.
Wel is het van belang om een goed evenwicht tussen inspanning en ontspanning te vinden om overbelasting te voorkomen.

Kenmerkende klachten
Kenmerkende klachten bij de ziekte van Bechterew zijn:
• minimaal 3 maanden pijn
• ochtendstijfheid
• klachten nemen af bij bewegen
• stijfheid wervelkolom
• vermoeidheid

Behandeling
De behandeling van de ziekte van Bechterew bestaat over het algemeen uit een combinatie van een aantal behandelingen:
•Fysiotherapie
•Lichamelijke oefeningen
•Medicamenteus

De ziekte zelf is niet te genezen, de behandeling is er op gericht zo mobiel mogelijk te blijven en zo min mogelijk pijn te hebben.

Omgaan met de ziekte
De invloed van de ziekte op het dagelijks leven is per persoon erg verschillend en hangt af van het verloop van de ziekte.
Voor sommige mensen zal er weinig veranderen omdat ze weinig klachten hebben. Voor anderen verandert er juist veel in leef-, woon- en werksituatie.
Het is belangrijk om evenwicht te vinden tussen activiteit en rust. Leer eigen grenzen te stellen en laat emoties, zoals onmacht, boosheid en verdriet, toe. Het heeft tijd nodig om de ziekte een plaats te geven in het leven. Vooral vermoeidheid, als gevolg van ontstekingen, medicijnen, pijn, stress en een laag ijzergehalte in het bloed, is vaak moeilijk om mee te leren leven.

Informatie is erg belangrijk en o.a. te verkrijgen via de reumatoloog, de reumaverpleegkundige of de Bechterewvereniging.

Bechterew Patiënten Vereniging
Deze vereniging is actief sinds september 1998 en officieel opgericht op 27 mei 2002.
Het heeft een enthousiast bestuur dat zich inzet om interessante informatieve bijeenkomsten te organiseren, waarbij deskundige sprekers worden uitgenodigd.
Tevens wordt er aandacht besteed aan lotgenotencontact. Het is gebleken dat daar veel behoefte aan is.
Ook ontvangt u van ons regelmatig ons nieuwsbulletin.

Tot onze spijt moeten wij mededelen dat de Bechterewoefengroep per 1 januari 2012 is opgeheven.

De reden hiervan is dat de regering besloten heeft dat een aantal chronische aandoeningen niet langer erkend wordt als chronisch,
de ziekte van Bechterew is hier één van en staat op deze lijst.


Hoe wordt u lid

U kunt lid worden van de vereniging door onderstaande bon in te vullen en op te sturen naar:

Bechterew Patiënten Vereniging
regio Hoorn
Secr.: Benno Laan
Abbingstraat 21
1623 LW HOORN
E-mail
bpv.hoorn@home.uni-one.nl

Contributie:
De contributie bedraagt € 15,-- per jaar.

Wanneer u eerst nog wat meer wilt weten kunt u contact opnemen met:
Benno Laan: 06-23342417
E-mailadres: bpv.hoorn@home.uni-one.nl


Klik hier onder om de bon te downloadenAanmeldingsbon Hierbij geef ik mij op als lid van de Bechterew Patiënten Vereniging regio Hoorn

Hr/Mw:___________________________

Adres:____________________________

PC/Woonplaats:_____________________

Telefoonnummer:____________________

Geboortedatum:_____________________

Datum aanmelding:___________________

Handtekening:______________________